BG / EN
Начало » Новини » Новини » Публична лекция на доц. д-р Иво Д. Чолаков от Националния археологически институт с музей при БАН на тема „Археологически проучвания на два некропола от римската епоха в Югоизточна България“
Публична лекция на доц. д-р Иво Д. Чолаков от Националния археологически институт с музей при БАН на тема „Археологически проучвания на два некропола от римската епоха в Югоизточна България“

05.06.2023

На 13 юни 2023 г. (вторник), от 17:00 ч., в Централна зала на Националния археологически институт с музей при БАН, на площад „Атанас Буров“ №1 (срещу президентството), доц. д-р Иво Д. Чолаков ще изнесе публична лекция от поредицата „Академичен семинар на НАИМ“, в която ще представи резултатите от спасителни археологически проучвания на два некропола от римската епоха – в землището на гр. Стралджа, обл. Ямбол и край с. Дебелт, обл. Бургас. При първия са проучени пет могили с общо 31 гроба и 19 комплекса, свързани с поменални практики. Вторият е част от южния плосък некропол на Деултум с изследвани общо 270 гробни съоръжения, от които 214 са свързани с римската колония. Използването на двата некропола е в хронологичните граници от началото на ІІ в. до първата четвърт на III в. Този до Стралджа вече е публикуван, като хабилитационен труд на автора, докато резултатите за некропола при Дебелт са предварителни и предстои тяхното обнародване.

Иво Д. Чолаков е доцент по археология в Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките. Докторската му дисертация е посветена на римските и ранновизантийските метални инструменти от територията на днешна България през периода І – нач. VIІ в. Ръководител е на редица теренни археологически проучвания, както и национален координатор на АИС АКБ.

Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн