BG / EN
Начало » Новини » Новини » Публична лекция на доц. д-р Маргарит Дамянов от НАИМ-БАН на тема "Архаичната керамика от о-в Св. Кирик и мястото на Аполония в хронологията на ранната гръцка колонизация на Черно море"
Публична лекция на доц. д-р Маргарит Дамянов от НАИМ-БАН на тема "Архаичната керамика от о-в Св. Кирик и мястото на Аполония в хронологията на ранната гръцка колонизация на Черно море"

17.11.2023

На 21.11.2023 г. (вторник) от 17.00 ч., в сградата на Националния археологически институт с музей на площад „Атанас Буров‟ № 1 (срещу Президентството), доц. д-р Маргарит Дамянов ще изнесе лекция от поредицата „Академичен семинар на НАИМ“ на тема "Архаичната керамика от о-в Св. Кирик и мястото на Аполония в хронологията на ранната гръцка колонизация на Черно море".

Започналите през 2009 г. проучвания на о-в Св. Кирик, Созопол, продължаващи и до днес, разкриват религиозния център на Аполония Понтика, както и следи от най-ранното елинско обитаване. За първи път е събран голям комплекс архаична керамика от редовни проучвания, който позволява сравнение с други ранни гръцки колонии в Черно море, например Истрия (дн. Румъния) и Бористен (дн. Украйна).

Маргарит Дамянов завършва магистърска програма по археология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2000 г. През 2006 г. защитава докторска дисертация на тема „Полис, хóра, хинтерланд в Северозападното Черноморие (VII – III в. пр. Хр.)“. През 2009 г., след спечелен конкурс, започва работа като главен асистент в Секция по тракийска археология на НАИМ-БАН, а от декември 2022 г. заема академичната длъжност доцент. Доц. д-р Маргарит Дамянов е автор на десетки публикации в областта на Античната археология, по-голямата част от които свързани с материалните аспекти на древната гръцка колонизация по Западното Черноморие. Участва в археологическото проучване на множество обекти в страната, сред които основно място заема Аполония Понтика, където работи в различни участъци от античния град, от 2001 г. насетне.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн