BG / EN
Начало » Новини » Новини » Публична лекция на д-р Пантелис Харалампакис от НАИМ-БАН на тема „Нови и коригирани свидетелства от текстови графити от средновековния обект при Мурфатлар“
Публична лекция на д-р Пантелис Харалампакис от НАИМ-БАН на тема „Нови и коригирани свидетелства от текстови графити от средновековния обект при Мурфатлар“

07.12.2023

На 12.12.2023 г. (вторник) от 17.30 ч., в сградата на Националния археологически институт с музей на площад „Атанас Буров‟ № 1 (срещу Президентството), д-р Пантелис Харалампакис ще изнесе лекция от поредицата „Академичен семинар на НАИМ“, в която ще представи нови данни за част от текстовите графити, установени в средновековния обект при Мурфатлар (дн. Северна Добруджа, Румъния).

Средновековният скален комплекс при Мурфатлар е известен на археолозите от края на 50-те години на XX век. Въпреки това, почти седем десетилетия по-късно, той остава загадка за науката, вследствие на природни особености и геополитически фактори. Настоящата презентация е посветена на неглижирани и до голямата степен непубликувани досега групи от текстови графити, установени по стените на обекта при Мурфатлар (гръцки надписи, nomina sacra, монограми, лигатури, христограми, ставрограми), както и на коригиране на информацията за вече известни такива, обнародвани с погрешен прочит или интерпретация. Това проучване е резултат от участието на автора в две научни експедиции на НАИМ-БАН през 2022 и 2023 г., при които бе осъществено лично документиране на гореспоменатите групи графити, заснети с помощта на модерното техническо оборудване на специалистите от екипа.

Пантелис Харалампакис защитава докторска дисертация през 2008 г., а от 2020 г. работи към Секцията по нумизматика и сфрагистика в Националния археологически институт с музей, при Българска академия на науките. Научните му интереси са фокусирани върху византийските сфрагистика и просопография, на които са посветени десетки негови публикации. От 2022 г. той е отговорник на проект за дигитализация на византийски и средновековни български печати от територията на днешна България, част от националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина” на Министерство на образованието и науката, с участието на НАИМ-БАН. Д-р Харалампакис е съавтор на “The Radenos family: a prosopographic study through literary and sigillographic evidence” (Revue des Etudes Byzantines 77, 2019) и един от редакторите на “TAKTIKON. Studies on the Prosopography and Administration of the Byzantine themata” (Атина, 2021), получил наградата “Vasso Penna” 2023 от Християнското археологическо общество и номиниран за най-добра публикация в областта на нумизматиката и сфрагистиката за периода 2018-2022 г.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн