BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат монографията на доц. д-р Маргарит Дамянов „Чернофирнисова керамика от некропола на Аполония Понтика. Типологическо и хронологическо изследване (по материали от обредните огнища, около 400 – 250 г. пр.Хр)“
Излезе от печат монографията на доц. д-р Маргарит Дамянов „Чернофирнисова керамика от некропола на Аполония Понтика. Типологическо и хронологическо изследване (по материали от обредните огнища, около 400 – 250 г. пр.Хр)“

05.02.2024

Монографията на доц. д-р Маргарит Дамянов „Чернофирнисова керамика от некропола на Аполония Понтика. Типологическо и хронологическо изследване“ е публикувано в кн. ΧLIX (49) на поредицата „Разкопки и проучвания“ (НАИМ-БАН). Изследването разглежда част от находките, произхождащи от един вид археологически структури, характерни за некропола на Аполония през класическия и елинистическия период и получил гражданственост в специализираната литература под названието „обредни огнища“. Откривани обикновено между гробовете, много често долепени до или в съседство с каменни стени и други структури, ограждащи групи гробове, те представляват останки от ритуални приношения на храна за мъртвите и в тях символично са били унищожавани керамични съдове – най-вече чернофирнисови и без фирнисово покритие, рядко с рисувана украса (червенофигурни), теракоти, метални предмети, погребални венци и др. Монографията се състои от „Въведение“ и три основни глави: „Чернофирнисовата керамика от обредните огнища в некропола на Аполония: форми и хронология“ (Глава Ι), „Каталог на чернофирнисовата керамика с коментар към разглежданите контексти“ (ок. 400 съда от проучвания в м. Калфата, м. Буджака и м. Месарите) (Глава II) и „Друга керамика“ (Глава III). Заключението разисква частни и общи проблеми на керамиката в огнищата, проблеми на хронологията и опит археологическите данни да бъдат обвързани с исторически процеси.

Редакционната колегия на поредицата е съставена от доц. д-р Марио Иванов (главен редактор), проф. д-р Дочка Владимирова-Аладжова, доц. д-р Мария Гюрова, доц. д-р Стефан Александров, доц. д-р Маргарит Дамянов, доц. д-р Деян Рабовянов и д-р Николай Шаранков. Научен редактор на настоящото издание е проф. д-р Анелия Божкова. Рецензенти са проф. д-р Тотко Стоянов, доц. д-р Красимир Ников и доц. д-р Даниела Стоянова. Езиков редактор: Радина Попова.

М. Дамянов. Чернофирнисова керамика от некропола на Аполония Понтика. Типологическо и хронологическо изследване. – Разкопки и проучвания, 49. НАИМ-БАН, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. София, 2023, 295 стр. ΙSBN: 978-619-245-376-3 (печатно издание)/ISBN: 978-619-254-028-9 (онлайн издание). ΙSSN: 0205-0722 (печатно издание)/ISSN: 2683-0833 (онлайн издание).

Книгата може да бъде закупена от книжарницата на НАИМ-БАН (пл. Атанас Буров 1).

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн