BG / EN
Начало » Новини » Новини » Публична лекция на гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова от СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Западната порта на Сердика – археологическо проучване и социализация“
Публична лекция на гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова от СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Западната порта на Сердика – археологическо проучване и социализация“

03.04.2024

Във вторник, 09 април 2024 г., от 17,30 часа, в сградата на Националния археологически институт с музей на площад „Атанас Буров‟ № 1 (срещу Президентството), гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова от катедра Археология в СУ „Св. Климент Охридски“ ще изнесе лекция от поредицата „Академичен семинар на НАИМ“, в която ще представи обобщение на резултатите от проучването на археологическия обект при западната порта на Сердика в периода 2011 – 2016 г. и изпълнението на последвалия проект за изграждане на Археологически парк „Западна порта на Сердика“.

Археологическият обект е проучван за първи път от 1972 до 1980 г. от екип на Музея за история на София. При подновеното проучване, в екипа участват представители на НАИМ – БАН, РИМ – София и СУ „Св. Климент Охридски“. В настоящата презентация ще бъдат представени изследваните елементи от фортификацията и градоустройството на антична Сердика, проследявайки развитието на градската порта, крепостната стена с прилежащите кули, ровове и протейхизма, уличната мрежа, водоснабдяването и канализацията. Предложени са някои нови хипотези за хронологията на съоръженията и е потърсено мястото на обекта в общата периодизация на римския и късноантичен град. Накратко ще бъде представен и проектът за консервация, реставрация и социализация на обекта.

Илиана Борисова-Кацарова е главен асистент в катедра „Археология“, Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по Археология и доктор по Музеология, със специален интерес към проблемите на градската археология и археологическото наследство на градовете, античното градоустройство, технологиите и занаятите през римската епоха. От близо 15 години участва в археологическите проучвания на Сердика и в различни проекти, посветени на популяризирането на резултатите от тях. Ръководи магистърска програма по Музеология в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн