BG / EN
Начало » Новини » Новини » Публична лекция на доц. д-р Камен Бояджиев от НАИМ-БАН на тема: „Нищо ново под слънцето… Въоръжени конфликти през халколита в днешните български земи“
Публична лекция на доц. д-р Камен Бояджиев от НАИМ-БАН на тема: „Нищо ново под слънцето… Въоръжени конфликти през халколита в днешните български земи“

10.04.2024

Във вторник, 16 април 2024 г., от 17.30 часа, в сградата на Националния археологически институт с музей на площад „Атанас Буров“ № 1 (срещу президентството), доц. д-р Камен Бояджиев ще изнесе лекция от поредицата „Академичен семинар на НАИМ-БАН“.

Темата за войната и насилието е била и продължава да бъде неизменна част от човешката история. През последните години тя става все по-актуална и в проучванията на европейската праистория. Редица изследователи търсят доказателства за най-ранните прояви и поява на въоръжени конфликти между праисторическите общества. Лекцията разглежда различните свидетелства в тази насока и възможностите за тяхната интерпретация. Като конкретен пример са анализирани данните за насилие и въоръжени сблъсъци произхождащи от каменно-медната епоха (V хил. пр.Хр) от днешните български земи, както и тяхната роля в проследяване на социалните отношения и контакти между различните праисторически общности.

Камен Бояджиев е възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където последователно завършва бакалавърска и магистърска степен по археология, съответно през 2004 и 2006 г. По-късно записва докторантура към Секция за праистория към НАИМ-БАН, където през 2011 г. защитава докторската си дисертация на тема „Въоръжение през халколита в българските земи“ с научен ръководител акад. Васил Николов. От 2013 г. е ръководител на отдел „Експозиции“ в НАИМ-БАН, а от 2022 г. – доцент. Участвал е в археологически проучвания на редица праисторически обекти в България, а в последните години е ръководител на разкопките на селищна могила Юнаците. Научните му интереси са в областта на късната праистория, основно неолит и халколит (VІ – V хилядолетие пр.Хр.) и поставят акцент върху развитието на сечивата и оръжията, данните за въоръжени конфликти и социалните отношения между праисторическите общности.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн