BG / EN
Начало » Новини » Новини » Международна студентска програма „Еразъм +“. Завърши успешно ежегодното обучение по музеология в Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките
Международна студентска програма „Еразъм +“. Завърши успешно ежегодното обучение по музеология в Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките

01.07.2024

На 30.06.2024 г. завърши успешно ежегодното тримесечно обучение по Музеология в Национален археологически институт с музей на Василики Фунтулаки, студент по „Археология“ в Критски университет, Гърция. Обучението по „Социализация на културно-историческо наследство и музейни практики“ постави акцент върху три основни дейности: „Работа с публики“, „Музеен PR” и „Експозиционна дейност“.

Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. В програмата за периода 2021-2027 г. се поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. Тя подкрепя приоритетите и дейностите, заложени в Европейското образователно пространство, Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения. Програмата също така подкрепя Европейския стълб на социалните права, изпълнява Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г и развива европейското измерение в областта на спорта.

Основна цел на Националният археологически институт с музей при БАН е цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в. и популяризирането на тяхното минало. Настоящото участие в програма Еразъм + представлява неразделна част от образователната ни дейност, извършвана в тясно сътрудничество с национални и чуждестранни музеи, държавни институции и неправителствени организации. В него се отразява стремежа ни да превърнем музейното пространство в място за образование, отвъд националните рамки, приобщавайки международната академична общност към праисторическата, тракийската, късноантичната, средновековната и османската култура в българските земи.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн