BG / EN
Начало » Новини » Новини » Втора национална конференция „Пътуване към България”
Втора национална конференция „Пътуване към България”

01.02.2010
Втора национална конференция
по археология, история и културен туризъм

ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ

„ОТ ТУКА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ”
Шумен, 14 – 16 май 2010 г.


Организатори
Съюз на учените в България /СУБ/
Национален археологически институт с музей на БАН
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”
Регионален исторически музей – Шумен

Покана за участие
Моля, изтеглете поканата за участие в конференцията от тук.

Организационен комитет
Председател:
Чл. кор. Дамян Дамянов – председател на СУБ

Зам.-председател:
Проф. д.и.н. Иван Йорданов – председател на СУБ, клон Шумен

Членове:
Г-н Димитър Александров – областен управител на Шуменска област
Г-н Красимир Костов – кмет на община Шумен
Акад. Никола Съботинов – председател на БАН
Акад. Васил Гюзелев – президент на Българска асоциацията по византинистика и медиевистика
Д-р Тодор Чобанов – зам.- министър на културата
Проф. Маргарита Георгиева, д.п.н. – ректор на Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”
Ст.н.с. д-р Маргарита Ваклинова – директор на Национален на археологически институт и музей при БАН
Г-н Георги Майсторски – директор на Регионален исторически музей – Шумен
Представители на туристическата гилдия
Представител на Агенцията по туризъм

Програмен комитет
Председател:
Проф. д.и.н. Иван Йорданов – Филиал на НАИМ-Шумен и директор на Центъра по византинистика към ШУ

Членове:
Проф. д.и.н. Иван Божилов – НБУ
Проф. Нина Дюлгерова – председател на секция „История” на СУБ
Доц. д.и.н. Вера Бонева – Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София
Ст.н.с. д.и.н. Илия Илиев – Институт по история на БАН
Доц. д-р Миляна Каймаканова – Факултет „История” на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”
Ст.н.с. I ст. д.и.н. Лиляна Симеонова – Институт по балканистика, БАН
Г-жа Ивелина Кючукова – координатор на секция „Културен туризъм”

Дата и място
Конференцията ще се проведе от 14 до 16 май 2010 г. в Регионалния исторически музей – град Шумен. Музеят се намира в центъра на града на основния административен и търговски булевард – „Славянски”.

Адресът на РИМ – Шумен е:

Бул. „Славянски” № 17
9700 Шумен
Тел.: (054) 877 410; (054) 800 626
Факс: (054) 877 410
Директор: Георги Майсторски
URL: http://museum-shumen.psit35.net/
Е-mail: museum_shumen@abv.bg

Тематични полета

 1. Зората на човешката цивилизация и нейните проекции върху територията на днешна Шуменска област:
  • археологически паметници и находки от праисторическата епоха;
  • археологически паметници и находки от епохата на Античността.

 2. История и археология на Първото българско царство:
  • институции и военно-административни структури;
  • центрове на политическия, икономически и духовен живот;
  • културно развитие;
  • значими археологически открития.

 3. Шумен и Шуменска област през ранните векове на османското владичество и през епохата на Възраждането:
  • османската обществено-политическа система и българите в Шумен и Шуменско XV-XVII век;
  • образователни институции и практики на българите;
  • междуетнически и междуконфесионални отношения;
  • културни прояви;
  • политически и стопански инициативи;
  • етнодемографски реалности.

 4. Шумен и региона от края на XIX век до наши дни:
  • институционална среда и политически живот;
  • културни инициативи, феномени и продукти;
  • образователни средища и традиции;
  • водещи личности;
  • стопански и демографски реалности, места и на всекидневието.

 5. Културният туризъм в Шумен и Шуменска област – реалности, тенденции и възможности за развитие.

Предварителен график
14 май (петък)
14.00 - 18.00 – Регистрация
18.00 - 19.30 – Откриване
19.30 – Коктейл

15 май (събота)
09.00 - 12.30 – Секционни заседания
14.00 - 18.00 – Екскурзии

16 май (неделя)
09.00 - 12.30 – Секционни заседания
14.00 - 18.00 – Секционни заседания и закриване

Срокове
31.03.2010 г. – Представяне на резюмета и заявки за участие с доклад
15.04.2010 г. – Второ съобщение и програма
15.04.2010 г. – Заявка за участие без доклад
15.04.2010 г. – Заявки от фирми за рекламно участие
15.04.2010 г. – Резервация за хотел

Начин на участие
Желаещите да участват в конференцията попълват и изпращат приложения регистрационен формуляр. Авторите на доклади прилагат и резюме.
След получаване на резюметата, организационният комитет извършва селекция на докладите за устно представяне. Авторите на одобрените доклади ще получат известие за това, както и указания за изготвяне на докладите. Престоят им в Шумен ще бъде на разноски на организационния комитет.
Такси за право участие не се предвиждат.

Участие на фирми
Организаторите приветстват участие с рекламна цел на туристически фирми, реализиращи туризъм с интерес към археологически находки и история на България чрез презентация, изложбена площ, реклама в Програмата или Сборника на конференцията, разпространение на рекламни брошури.
Фирми търсещи рекламно представяне в конференцията също попълват и изпращат регистрационния формуляр. Начинът на участие се договаря с организаторите. Такси за фирмите не се предвиждат, освен при специфични техни изисквания.
Организаторите приветстват доброволни спонсорски вноски за по-добрата и атрактивна организация на събитието.

Настаняване
Организаторът ще осигури хотели за настаняване на желаещите участници в конференцията, които са попълнили раздел Резервация на регистрационния формуляр и са го изпратили в срок. Кандидатите за хотел ще получат потвърждение за настаняването и подробности за хотела.

Спонсорски вноски
Желаещите да спонсорират конференцията могат да направят това:

По банков път:
Бенефициент – СУБ
Банка ДСК, клон Оборище
IBAN: BG63STSA93000004746136
BIC: STSABGSF

На място в офиса на СУБ:
бул. „Мадрид” № 39, ет. 2, каса
тел.: (02) 943 19 86

Кореспонденция
Адрес за докладчици и научно участие
Проф. Иван Йорданов
Археологически институт
Ул. „Генерал Тошев” № 4
9701 Шумен
Тел.: (054) 86 32 17
Е-мейли: ivanjordanov@abv.bg, jordanov_sh@yahoo.com

Адрес за фирмено и друго участие
Чл. кор. Дамян Дамянов, дмн
Съюз на учените в България
Бул. „Мадрид” № 39
1505 София
Тел.: (02) 943 23 63; 944 11 57
Факс: (02) 944 15 90
Е-мейли: georgieva@usb-bg.org, president@usb-bg.org

Други телефони
Секретариат: (02) 944 11 57, 943 01 28
Плащания: (02) 943 19 86

На интернет адрес http://www.usb-bg.org/Patuvane_kam_Bulgaria проверявайте за последните съобщения и информация за участие.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн