BG / EN
Начало » Новини » Новини » Нова Археологическа карта на България
Нова Археологическа карта на България

16.07.2010
След близо двегодишна работа беше създаден принципно нов програмен продукт „Археологическа карта на България” (АКБ), който отговаря на повишените изисквания към системата. Той има следните предимства – осъществяване на връзка чрез Интернет; облекчен достъп до базата данни на всеки ползвател при спазване на регламентираните права; много по-точно локализиране на местоположението и границите на археологическите обекти; увеличена възможност за въвеждане на информация за съоръжения и находки, вкл. илюстрации; създадена е възможност да се визуализира картния материал и да се илюстрират археологическите обекти; улеснено е синхронизирането на постъпващата информация; дава възможност за актуализиране на данните за вече регистриран обект; усъвършенстван е филтърът, който позволява пълнотекстово търсене; улеснено е администрирането на системата; осигурена е надеждна защита на информацията в АИС „АКБ”.

От май 2010 г. системата е вече активна, адресът е http://naim-bas.com/akb. За да работите със системата, е необходимо да се регистрирате (за тези, които не са го направили досега), да бъдете одобрени от администратора и да ви се дадат съответните права на достъп.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн