BG / EN
Начало » Новини » Новини » Скръбна вест
Скръбна вест

02.04.2012
На 31 март 2012 г. в София почина проф. д.и.н. Йорданка Юрукова,
член-кореспондент на Българска академия на науките.

 


проф. д.и.н. Йорданка Юрукова
(1936-2012)


От постъпването си през 1962 г. в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките до днес, проф. Й. Юрукова посвещава своите научни изследвания на една единствена голяма тема – нумизматиката. Нейните постижения в областта на тракийската нумизматика, в проучването на градските монетосечения от Долна Мизия и Тракия през римската епоха, редом с изследователския й интерес в сферата на средновековната българска и византийска сфрагистика, очертават широкия диапазон на нейните научни дирения, увенчани с изграждането на достойна научна кариера. През 1962 г. тя получава научната степен доктор на Парижкия университет. Същата година е назначена за научен сътрудник в Археологическия институт с музей, а през 1974 г. е избрана за старши научен сътрудник ІІ ст. През 1984 г. защитава докторска дисертация, а от 1987 г. е старши научен сътрудник І ст. През 1989 г. секцията “Нумизматика и епиграфика” при Археологическия институт с музей я избира за свой ръководител, а от 1991 г. е изпълняваща длъжността директор на АИМ. На три конкурса, през 1993, 1995 и 1999 г., проф. Юрукова е предложена от колегите си и избрана за Директор на Археологическия институт с музей – длъжност, която тя изпълнява всеотдайно до 2003 година, когато бива пенсионирана. През 2008 г. е избрана за член-кореспондент на Българската академия на науките.

Цялото това внушаващо респект петдесетилетие от творческия си и професионален живот, проф. Юрукова, с присъщата й сърцатост, посвещава на любимата си наука – нумизматиката, на своите колеги от Археологическия институт и Археологическия музей, но и на своите ученици. Тя щедро обдари не едно поколение студенти със своя висок професионализъм и богата ерудиция. От 1975 г. до днес, проф. Юрукова е желан и търсен лектор в редица наши и чуждестранни висши училища. Нейна заслуга са традиционните от десетилетия нумизматични курсове в най-престижния български университет - СУ „Св. Климент Охридски“. От 1987 г. тя чете лекции в Колеж дьо Франс и Сорбоната, в Университета Упсала, в Женевския университет, в Университетите в Мюнхен, Франкфурт на Майн, Сан Диего. Нашата и международна нумизматична общност уважи големите научни приноси на проф. Й. Юрукова, присъждайки й поредица от награди и почетни членства. Нейният последен избор е от 2002 г. за почетен член на Белгийското кралско нумизматично дружество.

Проф. Юрукова е не само обаятелен университетски преподавател и уважаван специалист. Тя е първият български учен-нумизмат, който през осемдесетте години на миналия век създаде значителна по брой и професионална тежест нумизматична школа. Днес, двадесет и повече години по-късно, тя завеща на нас – нейните колеги от НАИМ-БАН, отговорността да продължим усилията й в изграждането на модерна нумизматична наука, подпомагана от модерно организиран Нумизматичен фонд. За да можем с достойнство и самочувствие да говорим за нашия, български Нумизматичен кабинет, който по нищо да не отстъпва на големите обществени сбирки по света, чийто чест и скъп гост бе нашата колега и приятел – проф. Йорданка Юрукова.

ПОСЛЕДНО СБОГОМ, СКЪПА ПРОФЕСОР ЮРУКОВА!

ВЕЧНА ВИ ПАМЕТ!


Национален археологически институт и музей-БАН

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн