BG / EN
Начало » Новини » Новини » Нова книга “Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог”
Нова книга “Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог”

19.04.2012
Излезе от печат съвместно издание на Националния археологически институт с музей при БАН и Института за изследване на изкуствата “Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог” .

Каталогът разглежда най-старата и най-богата колекция в страната на предмети на християнското изкуство – тази на Народния музей – сега Национален археологически институт с музей при БАН. Предметите, включени в него са свързани както с официалното изповядване на култа – икони, стенописи, църковна утвар, така и с неговото лично възприемане – домашни икони, предмети, които са лична собственост и др. Обхваща периода на Късното средновековие и Възраждането – края на ХIV – XIX в. Публикувани са и стенописи от Сердикийски късноантични гробници.

Отделните типове паметници са подредени доколкото е възможно хронологически. Тук не са включени материалите, отдадени за временно ползване на Отдела за старобългарско изкуство към НМБИИ в криптата на храм-паметник „Св. Александър Невски” и НИМ през 60-те и 70-те години. По отношение на намиращите се към момента в експозицията и депата на НАИМ при БАН християнски паметници каталогът може да претендира за изчерпателност.

Въпросът с натрупване на музейната колекция е разгледан от Йордан Гатев. Със стенописите, сваляни от различни църкви през ХХ в. се занимава Иван Ванев. С останалата част от колекцията – икони, църковна графика, ръкописи, иконостас, църковен мебелиар, миниатюрна резба върху кост рог и седеф и предмети от метал и други материали се занимава Иванка Гергова. Систематизирането на каталога също е нейно дело.

Йордан Гатев

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн