BG / EN
Начало » Новини » Новини » Нов сборник „The Lower Danube Roman Limes (1st -6th c. AD)“
Нов сборник „The Lower Danube Roman Limes (1st -6th c. AD)“

28.08.2012
Излезе от печат сборник със статии на деветнадесет български учени – археолози, нумизмати и историци, които обобщават резултатите от дългосрочните проучвания (главно археологически) на Долнодунавската римска граница (I – VI в.). Настоящият сборник е посветен на XXII Международен Лимес конгрес, който ще се проведе за първи път в България, в Дунавския град Русе (римския град Sexaginta Prista) през месец септември тази година, по инициатива на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.

L. Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (eds.). The Lower Danube Roman Limes (1st -6th c. AD). Sofia, NAIM-BAS, 2012. ISBN: 978-954-9472-16-5.

Съдържанието на сборника вижте тук.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн