BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат каталог на „Антични електронови и златни монети (VІ в. пр. – ІV в. сл. Хр.) от Нумизматичната колекция на НАИМ-БАН“
Излезе от печат каталог на „Антични електронови и златни монети (VІ в. пр. – ІV в. сл. Хр.) от Нумизматичната колекция на НАИМ-БАН“

02.11.2012
Излезе от печат нов каталог на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ-БАН) – „Антични електронови и златни монети (VІ в. пр. – ІV в. сл. Хр.) от Нумизматичната колекция на НАИМ-БАН“. Каталогът излиза от печат в годината, в която се навършват 120 години от създаването на Българския народен музей, чийто приемник днес е Националният археологически музей. През своята дългогодишна история Националният археологически музей се превръща в основен център за популяризиране на миналото на днешните български земи.
 
В предговора към каталога чл.-кор. проф. дин Йорданка Юрукова ни припомня историята на създаването и развитието на Нумизматичната колекция на НАИМ-БАН. Първите експонати в Народния археологически музей постъпват още в края на ХІХ век, когато наред с тях постъпват и огромен брой единични монети и монетни съкровища, разпръснати дотогава в училищни и читалищни сбирки из цялата страна. По този начин в Нумизматичния фонд на музея се натрупва колекция от богати и разнородни паметници (монетни съкровища, единични екземпляри, монети от археологически разкопки, монетовидни паметници и свързаните с монетната технология матрици). За разлика от много други обществени нумизматични колекции в Европа и САЩ, в които сбирките се попълват чрез откупки, Нумизматичният фонд на НАИМ-БАН е сформиран основно от откривани в нашите земи нумизматични паметници при археологически разкопки.
 
С този каталог НАИМ-БАН започва публикуването на тематични каталози, в които в хронологически порядък ще бъдат издадени различните категории монети. В първия каталог са представени едни от най-ценните и представителни нумизматични паметници от най-богата нумизматична колекция в страната, тази на НАИМ-БАН – електроновите и златни антични монети, датирани в периода VІ в. пр. – ІV в. сл. Хр. Те са разпределени в две части – Електронови и златни монети от епохата на архаиката, класиката и елинизма с автори Мирослава Доткова и Боряна Русева и Златните римски монети (І-ІV в.) с автор Бистра Божкова.
 
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн