BG / EN
Начало » Новини » Новини » Пресконференция по повод Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
Пресконференция по повод Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

05.11.2012
Министерският съвет на Република България внесе в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство и в момента съответните комисии го обсъждат. Ние, членовете на професионалната общност на учени и специалисти, ангажирани с опазване на културното наследство, изразяваме своето безпокойство и дълбока загриженост с концепцията на Проекта и с голяма част от конкретните текстове.
 
Обезпокоителна е според нас тенденцията към силна централизация на правомощията в сферата на националното културно богатство в ръцете на Министъра на културата и чиновниците от неговото министерство. Чрез проектозакона се унищожава утвърден модел, в който отговорностите са разпределени между различни институции и съществуват определени гаранции за контрол и коректив на всяко решение. Ликвидира се институт с доказана ефективност. От преимуществено експертен и в значителна степен независим, съставът на Теренния съвет, които се произнася за разрешителните за археологически проучвания, се променя в съвет от преобладаващо зависими членове. Прави се опит да се обезличи най-старият научен институт в България, със световно признати приноси в изследване на културното наследство. В новите текстове се предвижда археологическите разкопки, които имат без всякакво съмнение научно-изследователски характер, да бъдат финансирани по регламентациите на Закона за обществените поръчки. С тази скандална поправка се игнорира професионалната оценка за теренните изследвания и свързаните с нея фактори като прецизна методика на проучването и професионална квалификация на археолога-проучвател. 
 
Промените в новия Закон ще застрашат обективно опазването на археологическите паметници и ще поставят частните интереси над обществените. Много от предложените текстове носят съмнителен, лобистки характер и ще нанесат непоправими щети върху националното археологическо богатство.
 
Водени от своите отговорности към културното наследство в България, ние организираме пресконференция на 04.11.2011 г. от 11 ч. в залата на БТА, за да изразим още веднъж нашите опасения и нашето несъгласие с предлаганите изменения на Закона за културното наследство. Ще настояваме за изтегляне на Законопроекта за изменение и допълнение на ЗКН.
 
 
Национален археологически институт с музей при БАН
Асоциация на българските археолози
Български национален комитет на ИКОМОС
 
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн