BG / EN
Начало » Новини » Новини » Ново издание от поредицата „Известия на Националния археологически институт” в чест на проф. д-р Димитър Овчаров
Ново издание от поредицата „Известия на Националния археологически институт” в чест на проф. д-р Димитър Овчаров

20.11.2012
Излезе от печат новият том XL на „Известия на Националния археологически институт” на НАИМ при БАН. Настоящото издание е подготвено в чест на 80-годишнината на проф. д-р Димитър Овчаров под редакцията на доц. д-р Бони Петрунова и доц. д-р Валери Григоров от НАИМ-БАН. Томът съдържа статии от двадесет и осем български учени – археолози, нумизмати и историци.

Известия на Националния археологическия институт ХL, 2012. София, НАИМ-БАН, 2012. ISBN: 030239535







Професор д-р Димитър Овчаров е роден на 28 април 1931 година в град София, България. Завършва висше образование специалност „История“ в Софийски университет „Климент Охридски“, профил „Археология“ през 1956 година. От 1956 до 1960 година работи като уредник в отдел „Възраждане“ в Окръжния исторически музей в град Велико Търново. През 1960 година става директор на новосъздадения Окръжен исторически музей в град Търговище. Професор Овчаров ръководи музея в град Търговище до 1968 г. От 1968 г. започва работа като научен сътрудник във Военноисторическия музей в град София. През 1973 г. защитава кандидатска дисертация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на тема „Ранновизантийското крепостно строителство в българските земи V–VІІ в.“. В периода 1974-2001 г. работи в НАИМ при БАН като старши научен сътрудник. През 1987 г. защитава докторска теза на тема „Средновековните рисунки-графити – извор за историята, материалната и духовната култура“ и става доктор на историческите науки. Професор Овчаров е бил секретар на Научния съвет на НАИМ при БАН през 1981 г., бил е ръководител на Секцията по средновековна археология (1983-1993 г.), както и директор на НАИМ при БАН в периода 1991-1993 г. От 1993 до 2001 година проф. Димитър Овчаров е главен редактор на списание „Археология“. Бил е член на Специализирания съвет по стара и средновековна история, археология и етнография към ВАК  от 1987 г. до 1993 г., а от 1993 г. до 1998 г. е бил член на научната комисия по история към ВАК.

Научната дейност на проф. Овчаров е посветена на средновековна история, археология, изкуство и култура. Ръководил е над 15 самостоятелни археологически проучвания в страната. Дългогодишен проучвател на старите български столици Преслав и Плиска. Автор е на книги, посветени на проучванията на старите български столици – Плиска, Велики Преслав и Търновград, както и на книги за паметниците на ранновизантийското изкуство в България, за византийските и български крепости V – Х в., за прабългарската култура и религия, за византийското изкуство, за художествената керамика в българските земи и др.

Преподавал е курсове по обща археология, древнобългарска култура и религия и средновековно изкуство в СУ „Климент Охридски“, Славянския университет, Нов български университет и Националната художествена академия.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн