BG / EN
Начало » Новини » Новини » Ново издание от поредицата „Известия на Националния археологически институт” в чест на доц. д-р Георги Кузманов
Ново издание от поредицата „Известия на Националния археологически институт” в чест на доц. д-р Георги Кузманов

18.06.2013
Излезе от печат новият том XLI на „Известия на Националния археологически институт” на НАИМ при БАН. Настоящото издание е подготвено в чест на 70-годишнината на доц. д-р Георги Кузманов под редакцията на доц. д-р Венцислав Динчев от Секция за антична археология на НАИМ при БАН. Томът съдържа статии и студии както от утвърдени учени, така и от няколко млади изследователи.

Известия на Националния археологическия институт XLI, 2013. София, НАИМ-БАН, 2012. ISBN: 03023-9535

Доц. д-р Георги Кузманов е роден на 13 юни 1942 г. в град София. Завършва 22-а гимназия „Г.С. Раковски“ през 1960 г., а от 1963 до 1966 г. следва специалност „История“ с профил „Археология“ във Филосовско-историческия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". От 1966 до 1969 г. завършва специалност „Археология“ във факултета по  История на Университета в Санкт Петербург (тогава Ленинград).

От 1969 до 1972 г. е археолог-проучвател в отдел „Инспекторат“ към Националния институт за паметниците на културата, а от 1972 г. преминава на работа в Секцията за средновековна археология на НАИМ при БАН като проучвател-археолог. През 1975 г. защитава докторат на тема „Типология и хронология на някои керамични групи през ранновизантийската епоха (IV-VI в.)“ и се прехвърля в Секцията за антична археология. Бил е секретар на секцията от 1976 до 1979 г., а през 1984 г. е избран чрез конкурс за доцент (ст. н. с. II степен). От 1999 до 2003 г. е ръководител на Секцията за антична археология.

Доц. д-р Георги Кузманов е водил курсове като хоноруван преподавател по археология на късната античност и по късноантична керамика в специалност „Археология“ към Историческия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" от 1994 до 2006 г.

Участвал е теренното археологическо проучване на редица антични и средновековни обекти у нас и в чужбина – Калиакра (1968-1976 г.), Никополис ад Неструм (1980-1985 г.), българо-германските проучвания в Ятрус (1975-1980 г.), българо-италианските проучвания в Рациария (1982-1990 г.), член на българския екип, проучващ Картаген (1973-1974 г.).

Автор е нa научни монографии, студии и публикации, публикувани на български, немски, английски, френски и италиански езици в наши и чуждестранни специализирани издания.
Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн