BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат сборник в памет на проф. д-р Василка Герасимова-Томова
Излезе от печат сборник в памет на проф. д-р Василка Герасимова-Томова

18.06.2013
Излезе от печат сборник в памет на проф. д-р Василка Герасимова-Томова. Сборникът е под редакцията на доц. д-р Методи Манов от Секцията за нумизматика и епиграфика на НАИМ при БАН и съдържа 49 статии и студии на български и чуждестранни учени-археолози, нумизмати и историци. В началото на изданието проф. д.и.н. Виолета Нешева представя професионалната биография и научно-изследователската работа на проф. д-р Василка Герасимова-Томова. Публикува се и подбрана библиография на трудовете на проф. д-р Василка Герасимова-Томова от Бисера Томова.

Съдържанието на сборника в памет на проф. д-р Василка Герасимова-Томова можете да видите тук.

***

Проф. д-р Василка Герасимова-Томова е родена на 27 април 1940 г. в град София. Баща й проф. Тодор Герасимов е световно известен нумизмат и изкуствоед, а майка й е учител по история. През 1963 г. Василка Герасимова завършва специалност „Класическа филология“ с профил с профил „Археология“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 1964 г. започва работа като асистент в Софийския университет "Св. Климент Охридски", а по-късно е зачислена и за редовен аспирант (докторант) в НАИМ при БАН (тогава АИМ-БАН). През 1972 г. защитава докторат на тема „Римските помощни войски в провинциите Горна и Долна Мизия през I-III век“ и е назначена като специалист-археолог в Секцията за нумизматика и епиграфика. От 1976 до 2005 г. е последователно асистент и главен асистент (научен сътрудник II и I степен), доцент (старши научен сътрудник II степен) в НАИМ при БАН. От 2005 г. е професор в Нов български университет.

Била е секретар на Секцията за нумизматика и епиграфика в НАИМ при БАН през периода 1976-1983 г., а от 1993 до 2005 г. и ръководител на тази секция. От 1975 до 2003 г. е уредник на фонд „Антични каменни паметници“. За кратък период през 1991 г. е била и директор на Археологическия музей. Проф. д-р Василка Герасимова-Томова е била член на научния съвет на НАИМ при БАН, на научни органи в Нов български университет, както и на научната група на Софийския исторически музей. Била е Хердеров стипендиант, а през 1993 г. получава и Хердерова награда. Член е на международния Кураториум Pro Teurnia към Виенската Академия на науките.


Научно-изследователската работа на проф. д-р Василка Герасимова-Томова е пряко свързана с музейната й дейност в НАИМ при БАН. Автор е на 160 научни статии, студии и монографични трудове. Основният научен интерес на проф. д-р Василка Герасимова-Томова е античната и средновековната епиграфика. Приносни са изследванията й в областта на праисторическото изкуство, античната топонимия, античната военна и гражданска администрация, религията на траките, християнския култ, тракйско облекло, търговките връзки в античните провинции Долна Мизия и Тракия, в Тракия и Македония през средновековния период и др.

Проф. д-р Василка Герасимова-Томова е един от доайените организатори и преподаватели в Нов български университет. От 1993 до 2008 г. тя е преподавател в Нов български университет, както и директор на програма „Археология“ във всичките й степени.
Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн