BG / EN
Начало » Новини » Новини » Временна изложба „Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцки музеи”
Временна изложба „Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцки музеи”

08.11.2013
Националният археологически институт с музей при БАН има огромното удоволствие да представи една международна изложба, реализирана в рамките на плодотворното сътрудничество с Националния археологически музей, Атина и Нумизматичен музей, Атина, Гърция. Изложбата запознава посетителите с материалните и духовните постижения на елинската култура, от праисторическите времена до XIX век. Печати, монети и други предмети от всекидневната публична дейност от различни периоди помагат да осъзнаем дълбоката и непреходна историческа стойност на елинското наследство.

Изложбата е разделена на шест тематични части, обхващащи едни от най-важните аспекти от живота в древна Елада, които са оставили своя траен отпечатък в съвременната европейската култура.

Показаните в част А експонати проследяват историята на печатите още от праисторическия период, като е показан стремежът и нуждата на човека за разграничаване и идентифициране.

В част Β е документирано гръцкото господство в морето, като е обърнато специално внимание на важната роля, която морето играе за търговското, политическо, икономическо и духовно върховенство на гърците през Античността. За гърците морето винаги е било врата за общуване със света – освен воден маршрут за обмен на стоки, източник на богатства и средство за препитание, то е било път за разпространение на идеи, различни истории и митове.

Част Γ поставя акцент върху приноса на елинското общество за раждането на демокрацията и утвърждаването на нейните основни характеристики – свободата на словото, смелото изразяване на възгледи и отстояване на мнения по обществените въпроси. Разгледан е още един важен принос на древна Елада – образованието. Бързото усвояване на писмеността и грамотността допринесли за разпространението на знанието и идеите.

Темата на част Δ е oлимпийският идеал. Панелинските игри оказали влияние върху институциите, изкуството и литературата на Древния свят и неговото общество. Идеалът за лоялна конкуренция и помирение между отделните състезатели и народите, който Олимпийските игри въплъщават, води до възраждането им в днешно време.

Част E разглежда исторически събития с универсално значение, оставили своя траен отпечатък н историята. Такива са продължителните Персийски войни, белязали първата съвместна военна кампания на елините срещу общ враг през първата четвърт на V в. пр.н.е. В тази част е поставен акцент и върху владетелите, които имали потенциала и силата да направят военни, административни, икономически и социално-политически реформи, оставили отпечатък върху важни исторически процеси в Югоизточното Средиземноморие – Филип II, Александър ІІІ Велики, Юлий Цезар, Октавиан Август, Септимий Север, Константин І Велики. По този начин е подчертано значението на личността в хода на историята.

Част ΣΤ разглежда религиозния живот от древния Dodecatheon (дванадесетте олимпийски божества) до разпространението на християнството. Експонатите отразяват религиозната вяра и почит, най-важните характеристики на частния и обществен живот от Античността до завладяването на Константинопол през 1453 г.

Временната изложба „Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцки музеи” ще бъде експонирана в Централна зала на Националния археологически музей от 8 ноември 2013 г. до 9 февруари 2014 г.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн