BG / EN
Начало » Новини » Новини » Ново издание от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН
Ново издание от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН

06.12.2013
Излезе от печат седмият том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Типология и хронология на керамиката изработена на ръка от римския и ранновизантийския период (I – VI) в. на територията на България“ с автор д-р Сирма Александрова от НАИМ при БАН.
 
Темата за керамиката, работена на ръка на юг от Долен Дунав през римската и ранновизантийската епоха, до този момент е напълно неразработена. Долната хронологическа граница е определена от включването на изследваната територия в границите на Римската империя. В процеса на римското завоевание, както и в течение на тези 600 години, настъпват и етно-демографски промени, които влияят върху развитието на керамиката на ръка. Горната граница съвпада с края на Античността в югоизточните Балкани, белязана от реформите на император Ираклий (610 – 641 г.) в източната Римска империя и бъдеща Византия. 
 
Изследването е съсредоточено върху територията на съвременна България поради желанието да се обхване в максимална пълнота непубликуваният материал, пръснат из музеите в цялата страна. Евентуалният пространствен избор в рамките на римската провинция Тракия или провинциите Мизия и Тракия би довел до силен дисбаланс в изворовата база, доколкото тези провинции обхващат територии от днешни Гърция, Турция и Румъния. Същевременно границите на двете провинции силно се менят през този шествековен период.
 
Целта на изследването е да се проследи развитието на съдовете, изработени на ръка, в рамките на посочените по-горе хронологически и пространствени граници. Задачите включват: изграждане на надеждна и отворена за допълване типология на въпросната група керамика; oптимално за момента събиране на целия публикуван материал; извеждане, доколкото е възможно, на етнокултурни и производствени характеристики на керамиката, изработена на ръка в римска и ранновизантийска Тракия.
 
Приложени са обичайните археологически методи: формално-типологичен, сравнителен, картографски и стратиграфски. Методи на статистическия анализ допълват изводите.
 
Книгата е билингва – на български и на английски. Материалът е систематизиран в 1398 каталожни номера, от които едва 17% са обнародвани. Каталожните номера съответстват на номерата на илюстрациите на съдовете. Томът е от 443 стр., съдържа 41 фигури, а рисунките са подредени в 136 табла. 
 
 
 
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн