BG / EN
Начало » Новини » Новини » Научният секретар на НАИМ при БАН доц. д-р Мария Гюрова беше избрана за член на Управителния съвет на Европейската асоциация на археолозите
Научният секретар на НАИМ при БАН доц. д-р Мария Гюрова беше избрана за член на Управителния съвет на Европейската асоциация на археолозите

12.03.2014
Научният секретар на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) доц. д-р Мария Гюрова беше избрана за член на Управителния съвет на Европейската асоциация на археолозите.

Европейската асоциация на археолозите е паневропейска организация на професионалните археолози, която е основана през 1994 г. В асоциацията членуват над 11 000 професионални археолози от 60 страни. През 1999 г. асоциацията е призната от Съвета на Европа и получава "консултативен статут" в него. Целите на асоциацията са:
 
  • Да насърчава развитието на археологически изследвания и обмена на археологическата информация в Европа;
  • Да насърчава управлението и тълкуването на европейското археологическо наследство;
  • Да насърчава подходящи етични и научни стандарти в археологическата работа;
  • Да съдейства за интересите на професионалните археолози в Европа;
  • Да насърчава сътрудничеството с други организации със сходни цели.

Изборът на доц. Гюрова в управителния съвет на Европейската асоциация на археолозите е признание за България и в частност – за НАИМ при БАН. Доц. Гюрова работи в Секцията за праистория на НАИМ при БАН от 1992 г. Тя се е специализирала в проучването на плейстоценски и холоценски кремъчни ансамбли от България, Северозападна Анатолия и Леванта, включително и в трасологическия им анализ. В сферата на нейните научни интереси са: появата на първите Hominidae на Балканите и в Европа; неолитизацията на Балканите – пътища, етапи, интерпретация и теоретични аспекти на дебата; възникване и разпространение на неолитния сърп „тип Караново”; сравнителен анализ на древноземеделските оръдия от Близкия Изток, Анатолия и Балканите; кремъчните суровини през праисторията: идентификация, стратегии на снабдяване и обмен; символно versus утилитарно; кремъчните изделия в контекста на селища, светилища, некрополи и др.; експериментална археология и др.
 
Доц. Гюрова работи по различни археологически проекти в България, Турция, Израел, Сърбия, Великобритания и Испания. Тя публикува редовно на няколко езика в рецензирани научни списания, сборници от конференции и др., които отразяват както теоретични и, така и емпирични аспекти на нейната изследователска работа. Участва в няколко редколегии – член е на редколегията на Journal of Lithic Studies, на електронно списание Haemus (Скопие), на поредиците “Разкопки и проучвания”, както и на “Studia Praehistorica”, издания на НАИМ при БАН. Доц. Гюрова е главен редактор на “Археологически открития и разкопки” на НАИМ при БАН, а от 2011 г. е главен редактор и на българско електронно списание за археология (Бе-СА).
 
Повече информация за доц. Гюрова можете да намерите тук.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн