BG / EN
Начало » Новини » Новини » Ново издание от поредицата "Археологически открития и разкопки"
Ново издание от поредицата "Археологически открития и разкопки"

27.05.2014
Излезе от печат новият том "Археологически открития и разкопки през 2013 г." на Националния археологически институт с музей при БАН. Настоящото издание е подготвено за 53-та Национална археологическа конференция, която ще се проведе в гр. Сандански от 26 до 29 май 2014 г. Организатори са община Сандански, Археологически музей-Сандански и Националния археологически институт с музей при БАН. За повече информация вижте ПРОГРАМАТА на 53-та Национална археологическа конференция.

Поредното издание на Археологически открития и разкопки съдържа 267 отчета за полевата работа на археолозите през 2013 г. Обобщената статистика за отчетените обекти по хронологически принцип е следната: праистория - 30; тракийска археология (бронзова и желязна епоха) - 38; античност - 97; средновековие - 62; отчети по АКБ - 40 (от които 2 съобщават за подводни проучвания). Отделно от тази статистика са представени: списък от 14 извършени археологически наблюдения без регистрирани обекти и 3 интердисциплинарни проучвания. Сравнение с данните от предходния период (2012 г.) показва незначително нарастване на броя на отчетените праисторически обекти и значителен ръст на обектите от античността. Занижена е бройката на отчетените проучвания в областта на тракийската и средновековната археология, както и в системата на АКБ. Запазва се тенденцията на доминиране на античните и средновековни обекти в общата статистика на извършената полева работа през 2013 г. Задълбочава се тенденцията за ръст на обекти, проучени по договори за спасителните разкопки и инфраструктурни проекти. Забележителен успех е постигнат по линия на многобройните теренни издирвания, в резултат на които броят на новорегистираните обекти по АКБ е над 600.

Редколегията, традиционно, се опита да се приведе в прилично стандартизиран вид огромния масив от постъпили отчети. Книжното тяло, както обикновено, е пъстра съвкупност от особености в изказа и стилистиката, вариращи от аналитично-синтетичен подход в интерпретацията до ненужно разточителна описателност. С това си съдържание томът адекватно отразява научното ниво на професионалната археологическа общност в България.

Неоспорим факт е обаче, че поредното и навременно издание на поредицата АОР отразява една успешна за българските археолози година.


Доц. д-р Мария Гюрова
Научен секретар на
НАИМ при БАН
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн