BG / EN
Начало » Новини » Новини » Спасителни археологически разкопки по трасето на междусистемна газова връзка България – Сърбия
Спасителни археологически разкопки по трасето на междусистемна газова връзка България – Сърбия

28.08.2014
От 4 август 2014 г. Националният археологически институт с музей при БАН изпълнява договор за спасителни археологически разкопки по трасето на междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия.

Археолози от НАИМ при БАН извършват спасителни археологически проучвания на 10 археологически обекта по трасето на газовата връзка България – Сърбия. Археологическите проучвания са възложени от Министерството на икономиката и енергетиката, изпълнител по проект BG161PO003-2.3.03 за „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проучват се следните археологически обекти:

  • Обект № 1, Км от 6+105 до 6+805, Селище от къснобронзова и ранножелязна епохи;
  • Обект № 2, Км от 7+250 до 7+290, Villa rustica, Римска императорска епоха (II-III в.);
  • Обект № 4, Км от 13+650 до 13+800, Селище, Праистория (VI-IV хил. пр. Хр.);
  • Обект № 5, Км от 13+850 до 13+965, Селище, Късна античност (IV-VI в.);
  • Обект № 7, Км от 21+700 до 22+275, Селище от къснобронзова и ранножелязна епохи;
  • Обект № 8, Км от 22+680 до 23+370, Селище, Късна античност и Средновековие (VI-XII в.);
  • Обект № 9, Км от 25+270 до 25+410, Селище от бронзова епоха (IV-II хил. пр. Хр.);
  • Обект № 10, Км от 38+045 до 38+500, Селище, Късен неолит;
  • Обект № 11, Км от 48+200 до 48+700, Селище, Късна античност (IV-VI в.);
  • Обект № 12, Км от 52+500 до 52+570, Надгробна могила и селище.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн