BG / EN
Начало » Новини » Новини » Сборникът с доклади от Втората докторантска конференция "Проучвания на културно-историческото наследство: предизвикателства и перспективи", проведена в НАИМ при БАН през 2013 г., е вече достъпен
Сборникът с доклади от Втората докторантска конференция "Проучвания на културно-историческото наследство: предизвикателства и перспективи", проведена в НАИМ при БАН през 2013 г., е вече достъпен

21.10.2014

В последния брой на Supplementa на електронното издание на Асоциацията на българските археолози Българско е-Списание за Археология са публикувани докладите от Втората докторантска конференция "Проучвания на културно-историческото наследство: предизвикателства и перспективи".

Националният археологически институт с музей при БАН организира конференцията в периода 28-29 ноември 2013 г. Тя се проведе под патронажа на Центъра за обучение – БАН и с участието на докторанти и млади учени от институти на БАН, университети и други висши учебни заведения в България. Съиздатели са Асоциацията на българските археолози и Националният археологически институт с музей при БАН.

Сборникът е достъпен на следния уеб адрес http://be-ja.org/article_category/supplementa/.***
„Проучвания на културно-историческото наследство: предизвикателства и перспективи“ е сборник статии на докторанти и млади учени, чиято изследователска работа третира пряко или косвено аспекти на опазването на културно-историческото наследство. Проблемът е както злободневен, така и с непреходна актуалност. Решаването му изисква институционална ангажираност чрез избистрена и адекватна стратегия, строга регулация и неотслабващ контрол. Фактът, че млади учени от различни специалности стават все по-съпричастни с проблемите по опазване на културното ни наследство (от което археологическото е неотменна част), е позитивен сигнал и заслужава насърчение. В този смисъл двете проведени в НАИМ–БАН докторантски конференции (2011 и 2013 г.) и настоящият сборник са добро начало и се надяваме да се превърнат в традиционна практика.“

Доц. д-р Мария Гюрова
Научен секретар на НАИМ при БАН
Гл. редактор на Българско е-Списание за Археология

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн