BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат детска книжка „Цар Самуил в битка за България”
Излезе от печат детска книжка „Цар Самуил в битка за България”

06.11.2014
Детската книжка „Цар Самуил в битка за България” е посветена на изложбата в Залата за временни изложби на НАИМ при БАН със същото име. Предназначена е за деца на възраст от 10 до 13 години. Тя си поставя за цел да поднесе по достъпен за децата начин информация за основните акценти и експонати в археологическата експозиция, да запознае подрастващите с основни събития, личности, термини и понятия, характеризиращи епохата на Самуил. С цел да предизвика по-голям интерес в детската аудитория в книжката, към текстовете по конкретните теми са предложени и 7 интерактивни игри.
 
Книжката се състои от 32 страници, които включват уводни думи, под формата на обръщение към читателите, изложение, организирано в 6 теми и заключение.  Книжката съдържа още миниатюри от Манасиевата хроника и хрониката на Скилица – 5 на брой, фотографии на експонати от изложбата – 17 бр., 5 снимки на обекти, пряко свързани със събитията от епохата, 11 рисунки към текстовете и игрите в книжката и 1 карта. По-специфичните думи и термини са обяснени в отделни цветни полета отстрани на съответния текст.
 
Първата тема е озаглавена „Развитие на България през IX-X в.” и запознава читателите с основните насоки в развитието на Българската държава в предходния период, както и си поставя за цел да обясни причините за възникването на политическата криза при управлението на цар Петър. Втората тема е посветена на Самуиловия род. Основно място в съдържанието на текста заема третата тема „Битката за България”, която е развита в две подтеми: 1. Големите битки на българо-византийските войни; 2. Оръжието от епохата. Четвъртата тема разказва за личностите от епохата на Самуил, чиито имена са достигнали до нас благодарение на писмените извори и данните на сфрагистиката. Петата тема, озаглавена „Български средновековни центрове” дава кратки сведения за някои от най-големите и важни центрове на Първата българска държава. Последната, щеста тема разказва за годините след смъртта на цар Самуил и неговите наследници.
 
Детската книжка е израз на утвърждаването традицията на НАИМ при БАН да разработва образователни програми за деца. С тази книжка нейните създатели се надяват да предизвикат интереса и вниманието на детската аудитория не само към Самуиловата епоха, но да провокират и възпитат интерес към опазването и съхранението на българското културно-историческо наследство.
 
Автор на текстовете в книжката е д-р Галина Грозданова (Отдел Експозиции), художник е гл. ас. д-р Иво Чолаков (Секция за антична археология). Фотографиите са дело на Красимир Георгиев (НАИМ при БАН) и Методи Златков (Секция за средновековна археология). Консултант е директорът на НАИМ при БАН доц. д-р Людмил Вагалински.
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн