BG / EN
Начало » Новини » Новини » 40 години от създаването на филиала на Националния археологически институт с музей при БАН – Шумен
40 години от създаването на филиала на Националния археологически институт с музей при БАН – Шумен

26.03.2015
По случай 40 години от създаването на филиала на Националния археологически институт с музей при БАН – Шумен ще се проведе честване и пленарно заседание. Целта е да се направи равносметка на постигнатото за 40 години съществуване на Филиала и да се представят най-важните му постижения през този период.

Филиалът в Шумен е създаден с разпореждане на бюрото на МС № 262 от декември 1973 г. под ръководството на акад. Димитър Ангелов, проф. Станчо Ваклинов, д.и.н. Живка Важарова.

През есента на 1975 г. е проведен конкурс за научни сътрудници на филиала, успешно издържан от Рашо Рашов, Константин Попконстантинов, Павел Георгиев, Стойчо Бонев. Работа започва в няколко проблемни групи: проучване на "Крумовия дворец" в Плиска, "Раннобългарските бани, водопроводна и канализационна инфраструктура в Плиска и Преслав", аула на Хан Омуртаг, големи манастирски ансамбли в Голямата базилика, както и редица Преславски манастири.

През 1984 г., по случай първия юбилей на филиала, се издава брошура с първата библиография на сътрудниците с 303 заглавия. Филиалът е организатор и домакин на редица научни конференции и сумпозиуми.

През 1984-89 г. започват разкопки в по-далечни центрове: княжеския манастир при с. Равна, Провадийско, манастира при с. Черноглавци, манастира Кирека при с. Калугерица, селището при с. Хума, Разградско, некропола при с. Караманите, с. Дибич. Разкопките през 1994-2004 г. се характеризират с договора за съвместна работа с университета на Франкфурт на Майн за съвместни поучвания във Външния град на Плиска.

Днес във Филиала на НАИМ-БАН работят един професор (Иван Йорданов), трима доценти (Павел Георгиев, Стойчо Бонев и Стела Дончева), един гл. ас. д-р (Янко Димитров), двама специалисти (Станислав Иванов и Светлозар Стоянов). Работата на археолозите от Филиала е съсредоточена основно върху проучването на столиците на Първото българско царство – Плиска и Велики Преслав.

Пленарното заседание се организира със съдействието на община Шумен и ще се състои на 26 март от 14.30 часа в Регионална библиотека „Ст. Чилингиров“ в гр. Шумен. Директорът на НАИМ при БАН, доц. д-р Людмил Вагалински, ще открие заседанието.

В програмата са включени доклади от:

  • доц. д-р Павел Георгиев „Дейността на Филиала на НАИМ в Шумен от 2004 до 2014 г.;
  • проф. дин Иван Йорданов „Шумен - център на византийската и българската сфрагистика";
  • доц. д-р Павел Георгиев „Проучвания на фортификацията на Плиска през последното десетилетие";
  • доц. д-р Стойчо Бонев „ Проучвания в Царския дворец на Велики Преслав";
  • доц. д-р Стела Дончева „Производствени центрове за художествен метал в околностите на столицата Преслав";
  • гл. ас. д-р Янко Димитров „Цитаделата и ЮИ периферия на Вътрешния град на Плиска - проучвания през последното десетилетие";
  • cпециалист Станислав Иванов „Проучвания на Дворцовия площад в НИАР Плиска и НИАР Кабиюк след 2005 г.";
  • докторант Гергана Илиева „Християнската символика в Първото българско царство";
  • инж. Светлозар Стоянов „Инженерно-геодезически дейности в логистиката на археологическите разкопки".
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн