BG / EN
Начало » Новини » Новини » Подаване на заявка и кандидатстване за индивидуални стипендии по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ в НАИМ при БАН
Подаване на заявка и кандидатстване за индивидуални стипендии по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ в НАИМ при БАН

29.06.2015
Националният археологически институт с музей при БАН работи върху цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в. НАИМ при БАН е национален център и координатор на всички теренни археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях. Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи. Със своя научен и музеен потенциал НАИМ при БАН е най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа.

Националният археологически институт с музей при БАН заявява желание за сътрудничество с изследователи пост-докторанти в рамките на програмата за индивидуални стипендии на „Мария Склодовска-Кюри“ (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (IF) Programme) в следните области:

  • Късна праистория; неолит, халколит и раннобронзова епоха; Югоизточна Европа, Анатолия и Близкия изток; праисторически погребални практики; религиозно-митологични вярвания на ранните земеделци – Ръководител: доц. д-р Крум Бъчваров. Автобиография и публикации.
  • Късна праистория; бронзова епоха; ранножелязна епоха; Централна и Югоизточна Европа, Анатолия; ранни траки и индо-европейци; погребални практики през бронзовата епоха; могилни гробове от бронзовата епоха – Ръководител:  доц. д-р Стефан Александров. Автобиография и публикации.
  • I в. пр. Хр. – началото на VII в. сл. Хр. в Източна и Централна Европа; Тракия в навечерието на Римското завладяване; Долнодунавския лимес; зрелища в Римска Тракия; Велико преселение на народите (IV-VI в.) – Ръководител: доц. д-р Людмил Вагалински. Автобиография и публикации.

Ако сте заинтересовани да изготвите предложение за проект съвместно с НАИМ при БАН по програмата за индивидуални стипендии на „Мария Склодовска-Кюри“, моля, подайте заявка (автобиография и кратко описание на сферите ви на интерес) до края на м. юли 2015 г. на адрес: n.sekretar@naim.bg.

За повече информация относно програмата за индивидуални стипендии на „Мария Склодовска-Кюри“, моля, посетете следната интернет страница.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн