BG / EN
Начало » Новини » Новини » Международна докторантска конференция под наслов Филови четения и на тема „Балканска археология“
Международна докторантска конференция под наслов Филови четения и на тема „Балканска археология“

07.05.2016
Националният археологически институт с музей към БАН и Катедрата по археология на Софийския университет „Св. Климент Охридски" организират съвместно международна докторантска конференция. Тя ще се проведе в София от 17 до 20 ноември 2016 г. Вижте поканата.

През тази година темата на конференцията е „Балканска археология". Стремежът е да създадем условия за работни контакти между най-младите изследвани на миналото на Балканите. Четенията ще бъдат в три секции — праистория, класическа археология и средновековна археология.

Всички докторанти по археология, занимаващи се с тази проблематика, са добре дошли. Препоръчваме на участниците да обсъдят темите на докладите си със своите научни ръководители. Резюмета на докладите (размер 400-500 думи) се събират предварително и ще бъдат достъпни преди началото на конференцията. Предвиденото време за изнасяне на един доклад е 20 минути. След конференцията, докладите ще бъдат публикувани в суплемент на Българско е-Списание за археология.

Последният ден от конференцията е предвиден за екскурзия и посещения на музеи.
Организаторите осигуряват настаняването на чуждестранните участници в квартири тип хостел.

Работен език – английски
Такса за участие – 20 евро

Срокове:
Заявки за участие: до 30 юли 2016 г. (всяка заявка за участие трябва да съдържа името и статута на участника, учебното заведение и заглавието на доклада)
Резюмета: до 10 октомври 2016 г.

Адрес за кореспонденция: balkan.arch.16@gmail.com
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн