BG / EN
Начало » Новини » Новини » Организира се 13 международен конгрес по тракология „Древна Тракия: мит и реалност”
Организира се 13 международен конгрес по тракология „Древна Тракия: мит и реалност”

04.07.2016
Националният археологически институт с музей при БАН в партньорство с Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, Катедра Стара история, тракология и средновековна история, Катедра Археология и Исторически музей "Искра", гр. Казанлък, организират 13 международен конгрес по тракология „Древна Тракия: мит и реалност”, който ще се проведе в град Казанлък от 3 до 7 септември 2017 г.

В програмата на конгреса ще бъдат включени доклади, засягащи всички аспекти на и подходи към проучването на тракийската древност. Историята, археологията, изкуството, културата, езикът, религията, нумизматиката, епиграфиката и интердисциплинарните изследвания на древна Тракия и тракийското културно наследство ще бъдат сред дискутираните теми в широк хронологически обхват, от късната бронзова епоха до късната Античност. Работните езици на конгреса ще бъдат английски, немски и френски.

Организационен комитет на 13 международен конгрес по тракология:

  • проф. д-р Петър Делев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
  • проф. д-р Тотко Стоянов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
  • проф. дфн Светлана Янакиева (Център по тракология, БАН)
  • доц. д-р Христо Попов (Национален археологически институт с музей при БАН)
  • доц. д-р Анелия Божкова (Национален археологически институт с музей при БАН)
  • доц. д-р Майя Василева (Нов български университет)
  • Момчил Маринов (Исторически музей „Искра", Казанлък)

За повече информация вижте тук. Заявки за участие се приемат на e-mail thracology.2017@gmail.com.
© 2021 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн