BG / EN
Начало » Новини » Новини » „Когато София бе Сердика” – обучителен проект за ученици от първи до четвърти клас на общообразователните училища, в НАИМ при БАН, с подкрепата на Столична програма „Култура” през 2016 г.
„Когато София бе Сердика” – обучителен проект за ученици от първи до четвърти клас на общообразователните училища, в НАИМ при БАН, с подкрепата на Столична програма „Култура” през 2016 г.

19.11.2016

Вече пета година Националният археологически музей организира обучителни проекти за ученици от първи до четвърти клас на столичните общообразователни училища чрез посещения, както на постоянната му експозиция, така и на временните му изложби. Проектите имат за цел да повишат степента на достъп на максимален брой млади жители на София до неформални форми на обучение и да събудят интереса им към изучаване на историята на града, в който живеят историята на страната ни.

Партньор в това ни начинание през 2016 г. за втори път бе Столична община, която финансира проекта „Когато София бе Сердика”. Този проект е логично продължение, както на археологическите проучвания на форумния комплекс на римския град от екип на НАИМ при БАН, така и на усилията на Столична община да направи тези достижения не само част от градската среда, но и да ги експонира и популяризира по начин, който откроява мястото на Сердика в системата на Римската империя. Целта му бе у участниците да се активизира интереса към проблемите на културното наследство и да спомогне за формирането на активна гражданска позиция за опазването и популяризирането на това наследство, както и да се издигне авторитета на археологията като наука. Стремежът ни бе също да допринесем за разнообразяване на културния живот на столицата и да бъде увеличен броя на столичани, участващи активно в него.

Проектът бе базиран на интерактивен урок и книжка-помагало. С тяхна помощ учениците от първи до четвърти клас и техните учители се запознаха с градоустройството и историята на Сердика чрез посещение на социализираните вече части от проведените през последните години разкопки в района на Ларгото и постоянната експозиция на НАИМ при БАН.

Сред темите на урока бяха: крепостната стена на града, уличната мрежа, обществени и частни сгради в укрепената част, монетосечене и търговия. Текстът на книжката бе ориентиран не само към преките участници, но и към семейната им среда.

Проектът се проведе от м. май до края на м. октомври и бе насочен към ученици предимно от нецентралните софийски райони като продължение на дългогодишните ни усилия непрекъснато да разширяваме кръга от посетители и приятели на музея. Ръководител на проекта бе гл. ас. д-р Красимира Карадимитрова. В проекта взеха участие 886 ученици от 46 класа и дванадесет училища от осем столични района. В проекта се включиха училища от райони Панчарево, Кремиковци, Банкя, Витоша, Красна поляна, Красно село, Средец, Възраждане. Един от най-големите успехи на проекта е обстоятелството, че независимо от отдалечеността и свързаните с това трудности по придвижването от 78 СОУ “Христо Смирненски” от гр. Банкя се включиха 115 ученици, от 83 ОУ “Елин Пелин” от район Панчарево – 65 ученици, а от 156 ОУ “Васил Левски” и 159 “Васил Левски” от район Кремиковци – 53 ученици, от 17 ОУ “Даме Груев” от район Красна поляна – 112 ученици. Заедно с учениците от район Витоша и Красно село броят на учениците, участвали в проекта и учещи извън централната част на София е 657.

Интересът към проекта, който надхвърли възможностите за включване в него показа, че избраният от НАИМ при БАН път за провеждане на мащабни образователни проекти за ученици от началния етап на общообразователните и частни училища е правилният избор за общуване с все по-взискателната млада публика във време на възраждане на интереса към родната ни история.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн