BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат монографията „Могилен некропол от римската епоха край град Стралджа, Ямболско“
Излезе от печат монографията „Могилен некропол от римската епоха край град Стралджа, Ямболско“

02.12.2016
Излезе от печат монографията „Могилен некропол от римската епоха край град Стралджа, Ямболско“ с автори Иво Д. Чолаков, Сирма Александрова, Виктория Русева и Наталия Пеева. Тя е съвместно издание на Националният археологически институт с музей при БАН и електронното списание на Асоциацията на Българските Археолози – Българско е-Списание за Археология.

Монографията представя резултатите от археологическото проучване на могилен некропол от римската епоха, намиращ се в землището на гр. Стралджа, Ямболска област. Изследването е със спасителен характер и е свързано с изграждането на автомагистрала “Тракия”. Напълно са проучени пет могили от некропола. Разкрити са общо 31 гроба, от които 19 са трупоизгаряния, а 12 са трупополагания.

Деветнадесет са проучените комплекси, свързани с поменални практики, а две са извършените погребения на коне. От проучените инхумации, 8 се явяват вторични погребения, а един е гроб от бронзовата епоха, заварен на място. При изследването на некропола са установени скелетни останки от 34 индивида, на 22 от които е направена полово-възрастова идентификация. Детайлно са изследвани целият керамичния материал и всички дребни находки, открити в археологическия обект.

Датировката на проучвания некропол край гр. Стралджа е направена въз основа на откритите монети и различни предмети, положени като гробни дарове. Периодът на първоначалното му натрупване и използване е началото на ІІ в. до първите десетилетия на ІІІ в.

Монографията е достъпна за свободно сваляне тук.


И. Д. Чолаков, С. Александрова, В. Русева, Н. Пеева. Могилен некропол от римската епоха край град Стралджа, Ямболско. – Българско е-Списание за Археология, Supplementum 5. София 2016. ISBN 978-619-90156-4-3. 302 стр.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн