BG / EN
Начало » Новини » Новини » Откри се Работна среща за Археологическа карта на България
Откри се Работна среща за Археологическа карта на България

09.12.2016
В Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) се откри Работната среща за Археологическа карта на България. НАИМ при БАН упражнява методическо и научно ръководство на дейностите по създаване и поддържане на Автоматизираната информационна система "Археологическа карта на България" (АИС АКБ), която представлява база данни, съдържаща информация за археологическите обекти в Република България. Базата данни се ползва само за дейности, свързани с проучването, опазването и популяризирането на археологическото наследство.

В срещата за Археологическата карта на България ще вземат участие националните и регионалните администратори на АИС АКБ, както и археолози, които работят активно със системата. На нея ще се обсъжда актуално състояние на АИС АКБ, методика на теренни издирвания във връзка с актуализацията на данните в АИС АКБ, както и ще се представи версия на новата система на АИС АКБ. Ще се представят целите, както и ще се отчетат резултати от дейностите по международния проект ARIADNE (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe), в който НАИМ при БАН е партньор. Проектът е финансиран от Европейската комисия по Седма рамкова програма, договор № FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1-313193.

За повече информация вижте ПРОГРАМАТА на срещата.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн