BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат монографията „ТАТУЛ. Археологически комплекси от Античността: краят на ІV/ началото на ІІІ в. пр. Хр. – краят на ІV/ началото на V в. сл. Хр.“
Излезе от печат монографията „ТАТУЛ. Археологически комплекси от Античността: краят на ІV/ началото на ІІІ в. пр. Хр. – краят на ІV/ началото на V в. сл. Хр.“

21.12.2016

Излезе от печат монографията „ТАТУЛ. Археологически комплекси от Античността: краят на ІV/ началото на ІІІ в. пр. Хр. – краят на ІV/ началото на V в. сл. Хр.“ с автор доц. д-р Здравко Димитров. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания, книга XLI, издание на Националният археологически институт с музей при БАН.

Изследването е посветено на един от редките, цялостно проучени комплекси от Античността в Източните Родопи. След разкопките и публикуването на римската вила „Армира“, археологическият ансамбъл от местността Кая Башъ, разположен до махалата Вежница, най-южната част от село Татул, Момчилградско, е едва вторият обект в тази обширна зона на Южна България, който на базата на активните теренни проучвания през последните години, предоставя възможност да бъде достигато до крайния продукт на археологията – монографичните трудове.

Настоящата работа е първата от предвижданата монографична поредица за Татул и е посветена изцяло на Античността. Тя е принос към запълването, макар и частично, на огромната празнина в проучванията в тези зони на антична Тракия. Ситуацията обаче както в процеса на самите разкопки, така и сега, при публикационната дейност след тях, е доста комплицирана. Поради изключително дългата история на антропогенни намеси в м. Кая Башъ, край с. Татул, при това винаги на едно и също място – от късния халколит чак до ХІV в. – самите разкопки бяха извършени при наличието на пластове и материали от над десет отделни, ясно определими археологически, периода. Този факт наложи теренната работа, последвалите научни анализи и публикации да бъдат проведени от голям екип от специалисти: археолози, историци, сфрагисти, нумизмати, геолози, архитекти, геодезисти, реставратори, фотографи, палеозоолози и палеоботаници.

Съдържанието и увода на монографията можете да видите тук.

З. Димитров. ТАТУЛ. Археологически комплекси от Античността: краят на ІV/ началото на ІІІ в. пр. Хр. – краят на ІV/ началото на V в. сл. Хр. – Разкопки и проучвания, 41. НАИМ при БАН. София, 2016. ISSN 0205-0722.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн