BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат монографията „Kъсноантичната крепост на хълма Хисарлъка. Гр. Кюстендил“
Излезе от печат монографията „Kъсноантичната крепост на хълма Хисарлъка. Гр. Кюстендил“

29.12.2016
Излезе от печат монографията „Kъсноантичната крепост на хълма Хисарлъка. Гр. Кюстендил“ с автор доц. д-р Людмила Русева – Слокоска и с принос от арх. Юлий Фърков. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания, книга XLII, издание на Националният археологически институт с музей при БАН.

Настоящата публикация представя късноантичната крепост на хълма Хисарлъка над гр. Кюстендил в светлината на данните за нея, придобити по време на проведените в далечните 1961, 1966-1978 години археологически проучвания под ръководството на автора. Явяващи се пряко продължение на разкопките на проф. Йордан Иванов от 1906-1912 г., тези проучвания доведоха до доизясняване и прецизиране плана на крепостта, на основните елементи от укрепителната система, на строителните периоди и датировката. Разкрита е почти цялата дължина на куртината, документирани са нови порти, потерни и кули, съоръжения и конструкции, централният водопровод на крепостта. Всички те намериха отражение в допълнения и коригиран план с регулация и нивелация, включително и с прецизирани световни посоки. Независимо от корекциите, първоначалният план на проф. Й. Иванов остана водещ в цялостната ни работа.

Хронологическият обхват на изследването е в рамките на IV – VI в., времето на съграждане, обитаване и ремонти на крепостта.

Съдържанието и предговора на монографията можете да видите тук.


Л. Русева – Слокоска, Ю. Фърков. Kъсноантичната крепост на хълма Хисарлъка. Гр. Кюстендил. – Разкопки и проучвания, 42. НАИМ при БАН. София, 2016. ISSN 0205-0722.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн