BG / EN
Начало » Новини » Новини » Журналистически конкурс
Журналистически конкурс

05.01.2017
Националният археологически институт с музей при БАН има удоволствието да Ви съобщи, че ще връчи и през 2017 г. традиционните ежегодни журналистически награди за приноси през 2016 г. в опазването и популяризирането на археологическото културно наследство на България чрез средствата за масово осведомяване. Наградите са по 700 лв. (без допълнителни удръжки).

Ще бъдат присъдени награди в три категории:
  • Публикация в печатни медии (вестници и списания);
  • Публикация в електронни медии (информационни агенции и интернет медии);
  • Публикация в електронни медии (радио и телевизия).

Журналистическите публикации, участващи в конкурса, трябва да популяризират постиженията на българската археология, дейността на НАИМ при БАН или да представят проблемите на опазването на археологическото културно наследство на България.

Желаещите да участват в конкурса трябва да предадат в деловодството на НАИМ при БАН (София 1000, ул. Съборна № 2) професионално CV и материалите (фотокопия, СD, DVD) на публикувани или излъчени през 2016 г. материали.

Материалите могат да се изпратят и електронно на е-мeйл chukalev@naim.bg. При използване на този начин за предаване на материалите, моля изисквайте потвърждение за тяхното получаване.

КРАЕН СРОК за получаване – 3 февруари (петък) 2017 г.

За допълнителни справки и запитвания не се колебайте да се обадите на телефон 02/988 04 06.

Победителите в отделните категории ще бъдат обявени при откриването на Десетата Национална археологическа изложба „Българска археология 2016“, което ще се проведе в Централна зала на Националния археологически музей на 14 февруари 2017 г.
Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн