BG / EN
Начало » Новини » Новини » Скръбна вест - почина доц. д-р Иван Панайотов Панайотов
Скръбна вест - почина доц. д-р Иван Панайотов Панайотов

27.02.2017

Скръбна вест

 

На 26.02.2017 г. почина

доц. д-р Иван Панайотов Панайотов

Иван Панайотов Панайотов

(1942-2017)

 

Иван Панайотов е роден на 05.09.1942 г. в гр. Перник. Завършил е Историческия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където се дипломира с тема „Иконография на Богородица“. През 1978 г. защитава дисерация на тема „Метални оръдия на труда и оръжия от бронзовата епоха в българските земи (типология и хронология)“. В профисионалния си път преминава за кратко през РИМ – Перник и Институт по тракология - БАН, за да се установи, до пенсионирането си през 2010 г, в Националния археологически институт с музей при БАН. От 1982 г. е в състава на Секция по тракийска археология, на която е ръководител в периода 2001-2003 г.

Творческият път на доц. Иван Панайотов е свързан с проучването на бронзовата епоха в Северните Балкани. Основните научни проблеми, които той изследва, са свързани с хронологията, периодизацията и културното развитие през епохата в българските земи; погребалните практики и металургията на бронзовата епоха в Северните Балкани, на които посвещава многобройни статии и студии. Безспорно, името на Иван Панайотов винаги ще се свързва, у нас и в чужбина, с поставянето на ранната индоевропейската проблематика в контекста на българските изследвания и проучването на могилните гробове от ранната бронзова епоха у нас, на чиято култура той е първият български изследовател, и на която посвети монографичното изследване „Ямната култура в българските земи“ (Разкопки и проучвания, XXI, София 1989), както и съвместната монографя с Г. Китов и П. Павлов „Могилни некрополи в Ловешкия край. Ранна бронзова епоха. Некрополът Горан – Слатина.“ (Разкопки и проучвания, XXIII, София 1991). Иван Панайотов ръководи редица теренни археологически проучвания, сред които следва да споменем разкопките на могилните некрополи при Плачи дол, Жегларци – Орляк и Поручик Гешаново (Добричко), както и дългогодишното му ръкодство на екипи, провеждащи спасителни разкопки в района на Енергиен Комплекс „Марица – Изток“.

Иван Панайотов е и дългогодишен университетски преподавател, като участва активно в изготвянето и представянето на стратегията за създаването на Специалност „Археология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1992 г. Ще го запомним и с прекрасните му лекции по „Теория и методи в археологията“, дисциплина, която той успя да извади от вглъблението на философията и да постави в реалния контекст на археологическите ситуации и тяхната интерпретация. В дългия си път като университетски преподавател доц. Панайотов вдъхновяваше и напъстваше студенти и докторанти в трудните моменти на техните теренни и кабинетни проучвания!

Със смъртта на Иван Панайотов българската археология загуби един блестящ учен, ние - изключителен колега и приятел!

 

Поклон пред светлата му памет!

Национален археологически институт с музей при БАН

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн