BG / EN
Начало » Новини » Новини » Международна докторантска конференция под наслов Филови четения и на тема „Балканска археология“
Международна докторантска конференция под наслов Филови четения и на тема „Балканска археология“

08.06.2017

Националният археологически институт с музей към БАН и Катедрата по археология на Софийския университет „Св. Климент Охридски" организират съвместно международна докторантска конференция. Тя ще се проведе в София от 19 до 21 ноември 2017. Вижте поканата.

През тази година отново темата на конференцията е „Балканска археология". Стремежът е да създадем условия за работни контакти между най-младите изследвани на миналото на Балканите.

Четенията ще бъдат в три секции — праистория, класическа археология и средновековна археология.

Всички докторанти по археология, занимаващи се с тази проблематика, са добре дошли. Препоръчваме на участниците да обсъдят темите на докладите си със своите научни ръководители. Резюмета на докладите (размер 400-500 думи) се събират предварително и ще бъдат достъпни преди началото на конференцията на уеб сайта на конференцията (http://balkan-archaeology.org/).  Предвиденото време за изнасяне на един доклад е 20 минути. След конференцията, докладите ще бъдат събрани за 3 месеца и след това ще бъдат публикувани в Българско е-Списание за ащсеология (http://be-ja.org/).

Последният ден от конференцията е предвиден за екскурзия и посещения на музеи.

Организаторите ще организират настаняване за участниците, които не са от София.

Работен език – английски.

Такса за участие – 40 лв/ 20 евро.

Срокове:

Заявки за участие: до 31 август (всяка заявка за участие трябва да съдържа името и статута на участника, учебното заведение и заглавието на доклада).

Резюмета: до 30 септември 2017 г.

Адрес за кореспонденция: balkan.arch.17@gmail.com

Уеб сайт: http://balkan-archaeology.org/

 

доц. д-р Л. Вагалински,                                                 доц. д-р П. Георгиева,

Директор НАИМ при БАН                                     Ръководител на Катедрата по археология на Софийския университет „Св. Климент Охридски"

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн