BG / EN
Начало » Новини » Новини » НАИМ при БАН с най-високата оценка за ефективна научна дейност
НАИМ при БАН с най-високата оценка за ефективна научна дейност

08.12.2017
Според доклада на постоянно действащата Експертна комисия за наблюдение, оценка и
анализ на научноизследователската дейност към Министерството на образованието и
науката, осъществявана от научните организации и висшите училища за 2016 год.,
НАИМ при БАН е с най-висок резултат в научноизследователската дейност в
направление Хуманитарни и социални науки. Научната дейност на учените и
специалистите от НАИМ-БАН в областта на цялостното изследване на материалната и
духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от
най-дълбока древност до ХVІІІ в., е високо оценена в проведеното за първи път
наблюдение и оценка на научноизследователската дейност. Тази престижна оценка, за
най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа,
е още едно потвърждение за научния и музеен потенциал на НАИМ при БАН.
Съдържанието на доклада можете да видите тук.
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн