BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат колективната монография за къснонеолитното ямно поле в археологическия обект при с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора
Излезе от печат колективната монография за къснонеолитното ямно поле в археологическия обект при с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора

13.12.2017

Излезе от печат колективната монография за къснонеолитното ямно поле в археологическия обект при с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора. Монографията е публикувана в новата поредица Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти на НАИМ при БАН.

През последното десетилетие в Тракия са открити и проучени на голяма площ редица неолитни и халколитни ямни полета (VI – V хил. пр. Хр.), които съществено разшириха познанията ни за ритуалните практики на праисторическите общности. Същите места често са били използвани с подобна цел и хилядолетия по-късно, какъвто е случаят и с археологическия обект при Сърнево. Той е разположен на брега на малката река Азмака в землището на с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора, и е проучен през 2008 – 2010 г. във връзка с предстоящия строеж на автомагистрала „Тракия“ на площ от 6750 м². Открити са културни останки, датиращи от втората фаза на късния неолит в Тракия, периода Караново III–IV (които според Бейсовия анализ на радиовъглеродните дати се отнасят към периода 5375/5320 – 5335/5290 cal BC); втората фаза на ранната желязна епоха (X – VI в. пр. Хр.); късната желязна епоха (V – началото на ІІІ в. пр. Хр.); ІІ – ІII в. и III – IV в.

В този том са включени резултатите от теренното проучване на къснонеолитното ямно поле и произхождащите от него комплекси от находки. В общо 21 глави от 22 автори са представени историята и методологията на проучването, стратиграфията и хронологията на археологическия обект; неговото географско положение, геоложка характеристика и природни особености; археологическа карта на микрорегиона по течението на р. Азмака при Сърнево; резултатите от геомагнитното и теренното проучване (къснонеолитното ямно поле и съответният „ритуален пакет“ на неолитната общност при Сърнево); анализи на комплексите от находки със съответните подробни каталози (керамични съдове, антропоморфна пластика, култови масички, дискове и гладилки от преизползвани фрагменти от керамични съдове, керамични прешлени за вретено и тежести за тъкачен стан, накити от глина, камък, черупка от мида и минерали, костна и каменна индустрия); радиовъглеродното датиране; фаунистичните и растителните останки; както и геоложки, минералого-петрографски и гемоложки изследвания на артефакти.

Настоящият том представлява първата пълна публикация на праисторическо ямно поле в България и е значителен принос към дебата за особеностите и функциите на този вид археологически паметници.

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/AREIP/article/view/areip-vol-1, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

К. Бъчваров, М. Тонкова и Г. Кацаров (ред.). Сърнево: вкопани структури от късния неолит, ранната и късната желязна епоха и римския период. Том 1, Къснонеолитното ямно поле. (Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти, 1) София: НАИМ–БАН, 2017. ISBN (print): 978-954-9472-51-6; ISBN (online): 978-954-9472-52-3; ISSN (online) 2535-0862; ISSN (print) 2535-129X.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн