BG / EN
Начало » Новини » Новини » Журналистически конкурс
Журналистически конкурс

04.01.2018

Националният археологически институт с музей при БАН има удоволствието да Ви съобщи, че ще връчи и през 2018 г. традиционните ежегодни журналистически награди за приноси през 2017 г. в опазването и популяризирането на археологическото културно наследство на България чрез средствата за масово осведомяване. Наградите са по 700 лв (без допълнителни удръжки).

Ще бъдат присъдени награди в три категории:

  • Публикация в печатни медии (вестници и списания);
  • Публикация в електронни медии (информационни агенции и интернет медии);
  • Публикация в електронни медии (радио и телевизия).

Журналистическите публикации, участващи в конкурса, трябва да популяризират постиженията на българската археология, дейността на НАИМ при БАН или да представят проблемите на опазването на археологическото културно наследство на България.

Желаещите да участват в конкурса трябва да предадат в деловодството на НАИМ при БАН (София 1000, ул. Съборна № 2) професионално CV и материалите (фотокопия, СD, DVD) на публикувани или излъчени през 2017 г. материали или електронно на е-мeйл pr@naim.bg. При елекртонно изпращане, моля изисквайте потвърждение за получаване на материалите.

 

КРАЕН СРОК за получаване – 6 февруари (петък) 2018 г.

 

Победителите в отделните категории ще бъдат обявени при откриването на Единадесетата Национална археологическа изложба „Българска археология 2017“, което ще се проведе в Централна зала на Националния археологически музей на 16 февруари 2018 г.

 

Журналистическият конкурс на НАИМ при БАН се провежда за поредна година. С него институтът цели да стимулира медиите да отразяват по-активно научната му работа и да запознават българското общество с постиженията на археологията и ценното археологическо наследство на България. Същевременно, чрез него НАИМ при БАН изразява благодарността си към българските медии, които смята за свой основен партньор в популяризирането на археологическата наука.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн