BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат десетият том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Коланът южно от Долен Дунав – края на ІІІ – началото на VІІ в.“ с автор д-р Люба Трайкова от Секция за антична археология на НАИМ при БАН
Излезе от печат десетият том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Коланът южно от Долен Дунав – края на ІІІ – началото на VІІ в.“ с автор д-р Люба Трайкова от Секция за антична археология на НАИМ при БАН

04.01.2018

Излезе от печат десетият том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Коланът южно от Долен Дунав – края на ІІІ – началото на VІІ в.“ с автор д-р Люба Трайкова от Секция за антична археология на НАИМ при БАН.

Предмет на дисертацията са металните части на колана – токи, апликации и накрайници от територията на днешна България за периода края на ІІІ – началото на VІІ век. Изградена е класификация и типология за всеки вид коланни принадлежности. В изследването са включени 2044 каталожни единици. Разгледани са хронологичното разпространение и хронологичните маркери. В проследяването на териториалното разпространение на коланните принадлежности са включени само находките със сигурен контекст. След направените анализи за датировката на групите и типовете на коланните принадлежности са очертани три хронологични коланни групи.

Предложени са графични реконструкции на коланни гарнитури.

Приложенията включват: каталог, 166 табла с илюстрации, 7 карти, 4 диагриами, 8 таблици и списък на обектите с коланни принадлежности.

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/issue/view/dissertations-10-2017, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

Люба Трайкова. Коланът южно от Долен Дунав – края на ІІІ – началото на VІІ в. (Дисертации, том 10). НАИМ при БАН. София, 2017. ISSN (print): 2603-3097, ISSN (online): 2603-3100, ISBN (print): 978-954-9472-53-0, ISBN (online): 978-954-9472-54-7. 556 стр., 166 обр., 7 карти.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн