BG / EN
Начало » Новини » Новини » Публична лекция на проф. д-р Ернст Перницка от Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, Mannheim и Institut für Geowissenschaften, Universität Heidelberg
Публична лекция на проф. д-р Ернст Перницка от Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, Mannheim и Institut für Geowissenschaften, Universität Heidelberg

17.01.2018

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) има удоволствието да Ви покани на публичната лекция на проф. д-р Ернст Перницка от Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, Mannheim (http://www.cez-archaeometrie.de/) и Institut für Geowissenschaften, Universität Heidelberg (http://www.geow.uni-heidelberg.de/).

Лекцията е на тема “Production and Distribution of Gold in Prehistoric Europe“ и ще се проведе в Заседателната зала на НАИМ при БАН, София, пл. „Атанас Буров“ № 1 (срещу Президентството) на 30 януари 2018 г. (вторник) от 16.30 ч.

Въпреки че в природата златото се открива основно в самородна форма, то започва да се използва сравнително късно в праисторията – след медта и оловото. Този феномен, както и неговите възможни обяснения, ще бъдат дискутирани след кратко представяне на появата на металургията.

В резултат на откриването на Варненския халколитен некропол археолозите са заинтригувани от ранната, и въпреки това толкова очевидна връзка между технология (особено металургията с множество и открояващи се находки), и данните за високото социално положение на починалите и богатството на гробните дарове. Изключителните златни находки са изследвани в рамките на дългогодишен българо-немски научен проект, благодарение на който стана възможно да се придобие детайлна информация за хронологията и металургията на този погребален обект, които ще бъдат представени в лекцията.

Ще бъде представен и преглед на данните за производство на злато и методите за пречистването му, както и съществуващите съвременни методи за анализ. Именно на такива анализи почиват опитите да се свържат древните златни предмети с геоложките рудни депозити. Възможносттите и ограниченията/ недостатъците на този подход също ще бъдат разгледани. Пример в това отношение са златните инкрустации върху Небесния диск от Небра, където е представена най-ранната астрономически вярна карта на нощното небе, които могат да се свържат със златните депозити в Корнуол.

Откриването на къснобронзовия златен рудник Ада Тепе в югоизточна България предлага възможността да преразгледаме въпроса за произхода, като търсим златни артефакти, които да отразяват състава на златото произвеждано в мината. На последно място, наскоро беше изказано твърдението, че Микенско злато може да бъде иденнтифицирано в южна Бавария. Въпреки това, чрез химически анализи може да се покаже, че златото открито в Бавария е съвременно.

Професор Перницка е научен директор на Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, Mannheim, както и преподавател в Institut für Geowissenschaften, Universität Heidelberg. Повече информация за него можете да намерите тук (https://www.researchgate.net/profile/Ernst_Pernicka) и тук (https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Pernicka).

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн