BG / EN
Начало » Новини » Новини » Рецензии и становища за дисертационния труд на Яна Живкова Мутафчиева
Рецензии и становища за дисертационния труд на Яна Живкова Мутафчиева

22.01.2018

Рецензии и становища относно дисертационния труд на Яна Живкова Мутафчиева на тема “Бронзови съдове от Тракия от V-IV в. пр. Хр.” за присъждане на научната и образователна степен “доктор”:

  1. Рецензия от проф. д-р Тотко Стоянов (член на НЖ)
  2. Рецензия от доц. д-р Милена Тонкова (председател на НЖ)
  3. Становище от доц. д-р Костадин Кисьов (член на НЖ)
  4. Становище от проф. д-р Анелия Божкова (член на НЖ)
  5. Становище от проф. д-р Костадин Рабаджиев (член на НЖ)

 

Други документи във връзка с дисертацията:

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн