BG / EN
Начало » Новини » Новини » Нов брой на списание "Интердисциплинарни изследвания"
Нов брой на списание "Интердисциплинарни изследвания"

13.02.2018

Излезе от печат новият брой № 25 на списание "Интердисциплинарни изследвания", издание на Националния археологически институт с музей при БАН.

В настоящият брой са включени четири публикации на различни теми. В първата публикация на Борислава Гълъбова и Надежда Тимева са представени резултатите от антропологично изследване на значителн брой човешки останки, открити при археологически разкопки от 13 локалитета. Цветана Попова представя употребата на растенията в различни ритуални и всекидневни практики в Античността, открити в светилища и некрополи. В публикацията на Цони Цонев се разглеждат три различни аспекта на връзката между социалната идентичност и технологията (техника с чукалка) за производство на каменни сечива и предмети. Тези аспекти са: “разстояние”, “екзотично”, и “качество”. Олег Витов е приложил методика за минераложко прогнозиране на площи за търсене на рудодобивни и металургични центрове от ранния халколит до бронзовата епоха. Извършена е апробация на методиката във водосборните райони на реките Струма и Места, югозападна България. Използвани са данни от шлихоминераложкото картиране на района в които са установени: самородна мед, куприт, азурит, малахит, торбернит, халкопирит, самородно олово, пироморфит, каситерит.

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес http://journals.naim.bg/index.php/IntStudies, откъдето можете да я свалите като pdf файл.
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн