BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат единадесетият том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Погребални комплекси с коли в римската провинция Тракия (средата на І – ІІІ в.)“ с автор д-р Веселин Игнатов от ИМ Нова Загора
Излезе от печат единадесетият том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Погребални комплекси с коли в римската провинция Тракия (средата на І – ІІІ в.)“ с автор д-р Веселин Игнатов от ИМ Нова Загора

18.04.2018

Излезе от печат единадесетият том от поредицата Дисертации на НАИМ при БАН – „Погребални комплекси с коли в римската провинция Тракия (средата на І – ІІІ в.)“ с автор д-р Веселин Игнатов ИМ Нова Загора.

Предмет на дисертацията е проучването на погребалните комплекси с коли в римската провинция Тракия и има за цел изследването на появата и особеностите на този ритуал и разпространението му в провинцията. В изследването влиза систематизацията и класификацията на категории, групи и типове коли открити в комплексите, техния произход и възможните реконструкции. Разгледан е статусът на свързания с тях покойник и принадлежността му към тракийската аристокрация.

Обект на изследването са 219 комплекса с 248 коли, открити при разкопки, изкопни дейности и иманярски интервенции.

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/Dissertations/article/view/38/28, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

Веселин Игнатов. Погребални комплекси с коли в римската провинция Тракия (средата на І – ІІІ в.). (Дисертации, том 11). НАИМ при БАН. София, 2018. ISBN 978-954-9472-58-5 (print), ISBN 978-954-9472-59-2 (online). 259 стр., 28 табла, 74 обр.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн