BG / EN
Начало » Новини » Новини » Постерна изложба „Археологическо наследство на Азербайджан“ и лекция на проф. д-р Маиса Рахимова, директор на Института за археология и етнография към Азърбайджанската национална академия на науките
Постерна изложба „Археологическо наследство на Азербайджан“ и лекция на проф. д-р Маиса Рахимова, директор на Института за археология и етнография към Азърбайджанската национална академия на науките

18.05.2018

Посолството на Република Азербайджан в Република България (http://sofia.mfa.gov.az/), Института за археология и етнография към Азърбайджанската национална академия на науките (http://www.arxeologiya.az/) и Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) имат удоволствието да Ви поканят на откриването на постерната изложба „Археологическо наследство на Азербайджан“.

Изложбата представя някои от най-интересните и важни откритията от проведените археологически проучвания в Азърбайджан след 1991 г. В последните години в Азърбайджан, в резултат на държавна подкрепа, са проучвани интересни археологически обекти от различни периоди, в партньорство с много чуждестранни научни изследователски центрове.

Кавказкият регион е разположен между Каспийско и Черно море, Европа и Централна Азия, с надморска височина от средно 5000 м. Известен е с две много големи планински вериги: Голям Кавказ на север и Малък Кавказ на юг.

Азърбайджан заема стратегическата, по-голяма централна част от Южен Кавказ, която обхваща долините по течението на реките Кура и Араз в Южен Кавказ и част от Голям и Малък Кавказ.

Азърбайджан е регионът, където са се появили ранни цивилизации и археологически култури. Селища, крепости, останки от древни градове, образци на материалната култура и други паметници в района потвърждават съществуването на ранни човешки популации, праисторически производителни общности, поява и развитие на древни, антични и средновековни държави, които са оставили незаличими отпечатъци в историята на Средния Изток и Южнокавказкия регион и са богатство не само за Азърбайджан, но и цялото човечество.

В резултат на дългогодишни археологически разкопки на азърбайджанските археолози, артефактите потвъждават, че в Азърбайджан са едни от най-древните селища и ранни цивилизации в света.

Според откритията от археологическите проучвания, проведени в пещарата Азих в района на Нагорен Карабах, древните хора са населили Азърбайджан преди около два милиона години. Ранни земеделски селища и надгробни могили от периода на неолита, бронзовата епоха, антични и средновековни градове, и т.н. се разкопават и проучват.

Официално откриване на изложбата ще бъде на 21 май 2018 г. (понеделник) от 18:30 ч. в Националния археологически музей.

От 17.00 ч. на 21 май 2018 г., (понеделник) в Заседателната зала на НАИМ при БАН, София, пл. „Атанас Буров“ № 1 (срещу Президентството). ще бъде представена публичната лекцията на проф. д-р Маиса Рахимова, директор на Института за археология и етнография към Азърбайджанската национална академия на науките на тема „Археологически проучвания в Азербайджан“.

Днес Република Азърбайджан е една от най-динамично развиващите се страни в пост-съветското пространство. Бързо развиващият се икономически потенциал на Азърбайджан осигурява възможности за разширяване на научните интереси, включително в областта на археологията.

Увеличеният обем на теренна работа през последните години позволява на археолозите да придобият значителни по обем нови артефакти за решаване на много важни исторически и археологически проблеми от палеолита до късносредновековната епоха. Проучени са обектите от палеолита: пещерата Газма в Нахичиван, Йейранхел в район Акстрафа , и пещерата Бузеир в района на Лерик. Гобустанската група паметници, с техните уникални петроглифи още остава един от най-важните обекти за изследване в областта на късния палеолит и мезолита в Азърбайджан.

Разкопките включват още теренни проучвания на ранните земеделски селища в района на р. Средна Кура. Това място е известно със своит еобекти от палеолита и халколита на културата на ранните земеделци Шумутепе. От 2008 г., широкомащабни разкопки започват на неолотното селище Гойтепе, в района наТовуз,един от значимите обекти в Азърбайджан. Важно е да се отбележи, че неолитните и халколитни селища в района на Муган от V-IV хил. пр. Хр, отнесени към селищата тип Аликемектепе, притежават специфични особености, ясно видими в керамиката. Най-мащабните по площ разкопки се провеждат в района на античното селище Полтепе до Уч тепе в района Зайнабад; археологически разкопки на столицата на кавказка Албания Кабала (Габала). Проучванията в района на Габала потвърдиха, че градът е имал градски облик още от IV в. пр. Хр. Лекцията също така се фокусира на разкопките на апостолическата църква  на Св. Елисей, една от най-старите църкви в Кавказ, в Киш, в района на Шеки, на християнската църква в Лакит в района на Кашки, долината Мил, халколитното селище на Камил тепе в района на Агабади и др.

Международните експедиции в Азърбайджан допринасят не само за изучаването на националните археологически обекти, но също така и за тяхното популяризиране по света. С подкрепата на международните експедиции, археологическите обекти в Азърбайджан се проучват интердисциплинарно.

Повече информация за проф. Рахимова можете да намерите тук (http://m.science.gov.az/en/forms/doktora-nauk-instituta-arheologii-i-etnografii/198).

Двете събития са посветени на 100-годишнината от създаването на Азърбайджанската демократична република.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн