BG / EN
Начало » Новини » Новини » Нов директор на НАИМ при БАН
Нов директор на НАИМ при БАН

03.12.2018

На 2 декември изтече вторият и последен мандат на доцент д-р Людмил Вагалински (декември 2010 – декември 2018) като директор на Националния археологически институт с музей при БАН.

На свое заседание, проведено на 8.11.2018 г., Управителният съвет на Българската академия на науките избра за нов директор на Националния археологически институт с музей при БАН доц. д-р Христо Димитров Попов. Неговата програма за управление и развитие на НАИМ бе одобрена с убедително мнозинство от Общото събрание на НАИМ при БАН на заседание, проведено в края на м. септември 2018 г.

Доц. Христо Попов има магистърска степен по история, специализации по стара история, палеобалканистика, тракология и археология от СУ “Св. Климент Охридски”. В периода 1996-2000 г. е бил редовен докторант в Секция за тракийска археология на НАИМ при БАН. От 2001 г. е доктор, с тема на дисертацията „Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VІ-І в. пр. Хр.“ и научни ръководители доц. д-р Мечислав Домарадски † и проф. д-р Петър Делев. Бил е стипендиант на Австрийската програма за академичен обмен през 1999 г., със специализация по темата на дисертацията в Института за класическа археология на Виенския университет (научен домакин проф. д-р Вернер Йобст). През 2003-2004 г. е стипендиант на фондации Херти и Александър фон Хумболдт (стипендия за млади учени “Роман Херцог”); специализация по археометалургия в Семинара за пра- и ранна история на Вестфалския университет, Мюнстер, Германия (научен домакин проф. д-р Албрехт Йокенхьофел) и в Немския музей за минно дело, Бохум.

Доц. Попов работи в Секцията за тракийска археология от края на 2000 г. През 2001-2002 г. е бил секретар на секцията, в периода 2004-2005 г. е бил зам. научен секретар на НАИМ при БАН, а в периода 2006-VI.2007 г. и.д научен секретар на института. В периода 2004-2005 г. е бил и.д. пом.-директор на НАИМ при БАН. От 2012 г. е доцент в НАИМ при БАН, в Секция за тракийска археология. През 2015 г. е назначен за зам.-директор на НАИМ при БАН.

Доц. Попов е специалист по селищна археология и археология на минното дело и използването на минерални ресурси през различни исторически периоди.

Основните му публикации са свързани със селищните модели, закономерностите в развитието и характеристиките на селищното устройство на тракийските територии, както и с добива и обработката на метали в древността. Бил е научен ръководител на проучванията на различни археологически обекти - разкопките на ямното поле от ранната желязна епоха и селище от ранното Средновековие при с. Капитан Андреево, община Свиленград в периода 2005-2007 г., на селището от късната бронзова и ранната желязна епохи в м. Куш кая при с. Вълче поле, община Любимец през 2005-2007 г.,  проучванията на следите от античен рудодобив и металодобив в района на с. Вълче поле, община Любимец през 2005, 2008 и 2009 г., проучванията на антично селище в землището на с. Скобелево, община Сливен в периода 2008-2010 г и др. През последните години основната му научна работа е свързана с широкоплощно геофизическо изследване на селищни обекти от различни исторически периоди, както и с регистриране и изследване с помощта на различни интердисциплинарни методи на древни рудници на територията на Родопите и Средна гора.

 Доц. Попов бе научен ръководител на проучването на древните рудни разработки от периода на късната бронзова епоха на западните склонове на Ада тепе, община Крумовград през 2005 г. От 2008 г. е научен ръководител на българо-немски археологически екип, който работи на територията на Източните Родопи и прави нови открития по проект, подкрепен от немската научна фондация „Александър фон Хумболдт". От 2010 до 2015 г. е ръководител на пълното спасително проучване на стария златодобивен рудник на Ада тепе - най-големият проект за проучване на отделен археологически обект в България, финансиран от частна фирма. В хода на проучванията е установено, че златодобивът на Ада тепе датира още от средата на II хил. пр. Хр. – времето на Микена и на Троя, което прави Ада тепе най-ранният известен до този момент златодобивен рудник в Европа.

Доц. Попов е ръководител от българска страна на партньорски проект с Института за източна и европейска археология при Австрийската академия на науките (OREА-ÖAW) в областта на европейската археология на бронзовата и ранната желязна епохи за районите на Средиземноморието, Егея и Югоизточна Европа. Като основа за проекта се вземат резултатите от проучванията на Ада тепе през последните години.

Бил е куратор на изложбата „Първото злато. Ада тепе: най-древният златодобивен рудник в Европа“, представена при изключителен интерес в Музея за история на изкуството във Виена през 2017 г., а също така и куратор на изложбата "Злато и бронз. Метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха" в НАМ, която бе една от най-мащабните изложби, които НАИМ при БАН е организирал в последните години. В периода 2016-2018 г. той е организатор, научен ръководител, вкл. и куратор на по-важните изложби, които НАИМ при БАН е организирал.

Член е на редица организационни комитети за провеждането на важни научни конференции, като XIII международен конгрес по тракология „Древна Тракия: мит и реалност”, проведен през м. септември, 2017 г. в гр. Казанлък.

През 2016 г. доц. Попов беше избран за член-кореспондент на Немския археологически институт.

Повече информация за доц. Попов можете да намерите тук (http://naim.bg/bg/content/person/700/0/98/).

Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн