BG / EN
Начало » Новини » Новини » Монографията за колекцията от антични лампи на Регионалния исторически музей във Варна с автори Георги Кузманов и Александър Минчев, излезе от печат като специално издание на Известията на Националния археологическия институт, том 45
Монографията за колекцията от антични лампи на Регионалния исторически музей във Варна с автори Георги Кузманов и Александър Минчев, излезе от печат като специално издание на Известията на Националния археологическия институт, том 45

04.01.2019

Настоящият труд представя във възможно най-изчерпателен вид анализа на най-голямата у нас колекция на антични лампи – тази на Регионалния исторически музей във Варна. Автори на изследването са Георги Кузманов и Александър Минчев. То е под редакцията на Людмил Вагалински и Татяна Стефанова.

В резултат от проучването на колекцията са обособени няколко големи хранологични и технологични групи, обхващащи широк диапазон – от VII–VI в. пр. Хр. до началото на VII в. сл. Хр. Главите „Формиране на колекцията“, „Каталог на дисковите изображения“, „Каталог на пластичните дръжки“ и „Каталог на марките“ са дело на Александър Минчев, а тези, озаглавени „Състав и класификация на колекцията“, „Каталог на лампите“ и „Заключение“ са разработени от Георги Кузманов. Фотоилюстрациите към работата са дело на покойния вече фотограф на Националния археологически институт с музей при БАН Марио Филипов, на чиято памет е посветен този труд. Рисунките на дисковите изображения, пластичните фигурални дръжки и марките на лампите са изработени от Веселина Катрева. Графичните профили на представители на типовете гръцки и ранновизантийски лампи, формувани на грънчарско колело, са дело на Георги Кузманов.

Онлайн версията (със свободен достъп) е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/BNAI/article/view/87/71, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

Георги Кузманов, Александър Минчев. Антични лампи. Колекция Регионален исторически музей Варна (Известия на Националния археологическия институт, том 45). НАИМ при БАН. София, 2018. ISBN 978-954-9472-68-4 (print) ISBN 978-954-9472-69-1 (online). 371 стр., 103 табла.

Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн