BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат тринадесети том от поредицата Плиска – Преслав в памет на професор Тотю Тотев
Излезе от печат тринадесети том от поредицата Плиска – Преслав в памет на професор Тотю Тотев

18.01.2019

Излезе от печат сборник в памет на професор Тотю Тотев. Той е публикуван в поредицата Плиска-Преслав, том 13, издание на Националният археологически институт с музей при БАН и е под редакцията на Павел Георгиев и Янко Димитров.

В изданието са публикувани 35 студии, статии и съобщения. Основната публикация е посветена на личността и делото на професор Тотю Тотев (1930-2015). Подреждането на останалите е направено, според спецификата на изданието и е в хронологически ред. Първите публикции са свързани пряко с проблеми и материали от Плиска и Преслав. В тях са обнародвани новооткрити материали, направени са някои обобщения по значими проблеми на двете ранносредновековни столици, изразени са мнения по дискусионни въпроси по знакови техни паметници. В „рубриката” за Плиска преобладават публикации на археологически структури и материали, докато в тази за Преслав преобладават изследванията на монети, печати и други метални предмети.

На следващо място в изданието са включени наблюдения върху някои извънстолични средновековни селища или археологически структури. Следват публикации на групи или отделни археологически, нумизматични и сфрагистични находки, предимно от извънстолични центрове. Хронологически те обхващат периода между ІХ и ХІV в. и допринасят съществено за разширяване на нашите познания за тях.

Публикациите на материали и структури от късната античност са обособени в отделна група. В една от тях се разисква специално въпроса за землената фортификация от това време. Следват статиите на чуждестранни автори от Татарстан, Румъния и Молдова, посветени на изучаването на ранносредновековни археологически култури, находки или селища извън територията на нашата страна.

В края на изданието са публикувани историческите и извороведски изследвания. Техните автори представят свои наблюдения по важни въпроси от историята на българския Десети век, на който професор Тотю Тотев посвети основната част от своето научно дело.

Онлайн версията (със свободен достъп) е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/pliska-preslav, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

 

П. Георгиев, Я. Димитров (ред.). В памет на професор Тотю Тотев (1930—2015). (Плиска—Преслав, 13). НАИМ при БАН. София, 2018. ISBN 978-954-9472-63-9 (print), ISBN 978-954-9472-64-6 (online).

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн