BG / EN
Начало » Новини » Новини » Първа международна работна среща на представители на държавите от Източния сектор на Дунавския Лимес
Първа международна работна среща на представители на държавите от Източния сектор на Дунавския Лимес

29.01.2019

На 22-23.01.2019 г. по инициатива на Лимес Комисията в България и с финансовата подкрепа на НАИМ при БАН, се състоя Първа международна работна среща на представители на държавите от Източния сектор на Дунавския Лимес (България, Сърбия,  Румъния и Хърватия) и консултанти от Западния сектор на Дунавския Лимес (Германия, Австрия и Унгария). Срещата се проведе във връзка с подготовката на номинацията на Източния сектор на Дунавския Лимес за обект на световно културно наследство на ЮНЕСКО.

„Граници на Римската Империя“ (“Frontiers of the Roman Empire”), от които е част и Дунавският Лимес, е обект на културно наследство, който се простира на три континента, обхваща части от територията на редица държави в Европа, Северна Африка и Близкия изток и включва стотици и дори хиляди отделни археологически обекти, пряко свързани с римските граници. Първата част от границите на Римската империя, която е вписана самостоятелно през 1987 г. в Списъка на световното културно наследство, е Хадриановият вал във Великобритания, последван от  Горно Ретинския Лимес в Германия през 2005 г. и от Антониновия вал във Великобритания през 2008 г. Те са обединени като единен транснационален сериен обект на световно културно наследство „Граници на Римската Империя“.

Според стратегията за бъдещото развитие на обекта „Граници на Римската Империя“, която беше подготвена и приета през 2017 г., следващите номинации на части от границите трябва да обхващат по-големи, тематично обусловени сегменти, които включват една или няколко национални отсечки. Всеки от тези сегменти ще представлява отделен обект на световно културно наследство, като накрая те ще бъдат обединени в клъстер с общото наименование „Граници на Римската Империя“. Националните отсечки на Хърватия, България, Сърбия и Румъния формират обект Дунавски Лимес – Източен сектор. Съгласно същата стратегия, държавите от Източния сектор трябва да подготвят обща номинация и общо досие до началото на 2021 г., така както това вече е направено за държавите от Западния сектор на Дунавския Лимес.

Тъй като през 2019 г. започва същинската работа по писането на досието за номинацията на Източния сектор, главна цел на проведената среща беше да бъдат  представени официално екипите от всяка държава, които ще работят по тази задача през следващите две години. Като инициатор и домакин на срещата, българският екип беше подготвил и предложи за обсъждане:

- график за съвместната работа на четирите държави от Източния сектор за следващите 2 години;

- идея за стандартизирана база данни, съвместима с ГИС, в която да се събира информация за обектите от Лимеса във връзка с номинацията;

- идея за създаване на международна контактна група, която да осъществява координацията на процеса по подготовката на досието в четирите държави от Източния сектор.

По време на срещата, по предложение на Prof. Dr. Sebastian Sommer (Председател на Германската Лимес Комисия, главен археолог на Бавария, Баварска държавна служба за опазване на културното наследство) и с единодушната  подкрепа на всички участници на срещата, беше утвърдена водещата роля на България в рамките на Източния сектор. Като ръководител на номинацията за целия Източен сектор беше избран доц. д-р Людмил Вагалински (НАИМ при БАН), а като координатор – д-р арх. Силва Събкова (НАИМ при БАН). С това се затвърждава ролята на НАИМ – БАН като водеща институция, която от 2012 г. до сега подготвя процеса и координира дейностите по номинацията на Дунавския Лимес в България, а от този момент нататък – и на целия Източен сектор.

Като специални гости и консултанти, на срещата взеха участие: Prof. Dr. Sebastian Sommer (Germany, head of the German Limes Commission, state archaeologist, Bavarian State Office for Monument Protection), Prof. Dr. Zsolt Visy (Hungary, Chairman of the Hungarian Limes Committee, Director of the UNESCO World Heritage Hungarian Committee, ministerial commissioner of the Prime Minister’s office of Hungary), Dr. René Ployer (Austria, Federal Monuments Office, Department of Archaeology), Dr. István Gergő Farkas (Hungary, Prime Minister's Office, Department for Cultural Heritage Protection and Development).

Партньорите на България от Източния сектор бяха представени от:

Сърбия - Dr. Snežana Golubovic (Institute of Archaeology, Serbian Academy of Science and Arts), Dr. Nemanja Mrđić (Institute of Archaeology, Serbian Academy of Science and Arts), MA Mirjana Blagojevic (Republic Institute for the Protection of Monuments of Cultural Heritage);

Румъния - Dr. Felix Marcu (President of the Romanian Limes Commission, National Museum of Transylvania’s History), Dr. Ioan Opriş (University of Bucharest, Department of Ancient History), Dr. George Cupcea (National Museum of Transylvania’s History);

Хърватия: MA Vlatka Revald-Radolić (Ministry of Culture of Croatia) and Dr. Ivana Ožanić Roguljić (Croatian Archaeological Institute).

Ръководството на срещата беше осъществено от доц. д-р Людмил Вагалински (Председател на Лимес комисията в България, НАИМ при БАН) и д-р арх. Силва Събкова (Секретар на Лимес комисията в България, НАИМ при БАН).

От българска страна участие взеха: доц. д-р Сергей Торбатов (НАИМ при БАН), гл. ас. д-р Калин Димитров (директор на Центъра за подводна археология), г-н Дойчин Грозданов (Национален институт за недвижимо културно наследство), д-р Надежда Кечева (НАИМ при БАН), които участват в подготовката на досието за номинацията; г-н Христо Георгиев (Министерство на Външните работи), арх. Иван Колев (Министерство на културата, началник отдел „Недвижимо културно наследство“), арх. Боряна Ненчева (Министерство на културата).

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн