BG / EN
Начало » Новини » Новини » Протокол от заседание на комисията за разглежданена постъпилите заявления за замяна на изпълнител по сключения Договор за изпълнение № 1063/03.11.2016 г. с предмет „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана със СОТ", съгласно условията на чл. 116, ал. 1, т. 5 (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) от ЗОП
Протокол от заседание на комисията за разглежданена постъпилите заявления за замяна на изпълнител по сключения Договор за изпълнение № 1063/03.11.2016 г. с предмет „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана със СОТ", съгласно условията на чл. 116, ал. 1, т. 5 (нова – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) от ЗОП

25.02.2019
Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн